Mākslas izglītības programma

Mākslas izglītības programmas (bijušā Vizuāli plastiskās mākslas programma) ir viena no jaunākajām Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā.

Tā uzsāka darbu 2010. gadā, pulcinot ap sevi pieredzējušus skolotājus ar daudzu gadu darba stāžu gan pedagoģijā, gan mākslā.

Audzēkņi pastiprināti apgūst zīmēšanas un gleznošanas iemaņas, dažādas stājgrafikas tehnikas, tēlniecību, fotomākslu un darbu datorprogrammās.

Programmas mērķis ir sagatavot radošas personības, kas darbojas dažādās mākslas nozarēs, orientējas un pārvalda mākslas tehnikas, pastāvīgi spēj īstenot ieceres, izstrādāt un realizēt vizuālo materiālu, paust savu konceptuālo ideju atbilstoši mākslinieciski tehnoloģiskajām prasībām.