Mākslas izglītības programma

Izglītības programmas vadītāja Dace Jegorova-Strazdiņa:

Veido un attīsti savu, mūsdienīgu un radošu pasaules uztveri un domāšanu! Pie mums audzēkņi iegūst nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas radošam darbam gan ar klasiskajiem mākslas izteiksmes līdzekļiem (grafika, glezniecība, zīmēšana, veidošana, kompozīcija), gan digitālajiem izteiksmes līdzekļiem (poligrāfija, foto, grafikas dizains).

Mākslas programma Tev pavērs plašas iespējas tālākajā profesionālajā izaugsmē gan Latvijā, gan ārpus tās. Viss atkarīgs vien no Tevis – cik plaši ir Tavi spārni?


Mākslas izglītības programma

"Iztēle ir radīšanas sākums. Jūs iedomājaties, ko vēlaties, jūs dariet to, ko iedomājaties, un beidzot izveidosit to, ko vēlēsities."
Džordžs Bernards Šov
s

Mākslas izglītības programmas (bijušā Vizuāli plastiskās mākslas programma) ir viena no jaunākajām Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā.

Tā uzsāka darbu 2010. gadā, pulcinot ap sevi pieredzējušus skolotājus ar daudzu gadu darba stāžu gan pedagoģijā, gan mākslā.

Mākslas izglītības programmas audzēkņi pastiprināti apgūst zīmēšanas un gleznošanas iemaņas, dažādas stājgrafikas tehnikas, tēlniecību, fotomākslu un darbu datorprogrammās.

Programmas mērķis ir sagatavot radošas personības, kas darbojas dažādās mākslas nozarēs, orientējas un pārvalda mākslas tehnikas, pastāvīgi spēj īstenot ieceres, izstrādāt un realizēt vizuālo materiālu, paust savu konceptuālo ideju atbilstoši mākslinieciski tehnoloģiskajām prasībām.

Mūsu audzēkņi beidz skolu ar specialitāti Ilustrators, kas ir labs pamats tālākai karjerai neskaitāmās jomās gan Latvijā, gan ārpus tās: grāmatu ilustrators, mākslinieks, animators, grafikas dizainers, maketētājs u.c., jo pasaule kļūst aizvien vizuālāka un radoši cilvēki ir tie, kas to vizualizē.