Liepājas valodu jomas pedagogi pilnveido savas zināšanas

IKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā 16. janvārī notika mācību seminārs – meistarklase pilsētas valodu jomu pedagogiem "Lasītprasmes un teksta izpratnes attīstība, kritiskās domāšanas aspekti". Savas zināšanas pilnveidoja 38 pedagogi no dažādām Liepājas skolām.

Semināru vadīja pilsētas valodu jomu koordinatores – LMMDV un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas angļu valodas skolotāja Solvita Matvejeva un Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas latviešu valodas skolotāja Dace Okmane.

"Skolotājiem tika piedāvāts teorētiskais materiāls par domāšanu, domāšanas veidiem un iespējām attīstīt domāšanu, akcentējot kritiskās un radošās domāšanas veidus, kā arī aplūkotas izziņas aktivizēšanas iespējas, lietojot kritiskās domāšanas principu sistēmu mācību satura apguvei," stāsta S.Matvejeva.

Pasniedzēji varēja veikt praktiskus vingrinājumus, izpildot domāšanas aktivizācijas uzdevumus. Skolotājiem tika piedāvāta mācību metode darbam ar tekstu, realizējot grupu darbu un pievēršot uzmanību virspusējai mācīšanai un padziļinātas mācīšanās aspektiem.

Semināra otrajā daļā skolotāja Solvita Matvejeva dalījās savā pieredzē eTwinning mācībās gūtajās zināšanās par kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstīšanu stundās, kā arī iepazīstināja pedagogus ar neparastiem veidiem sociālo mediju izmantošanā dažādu prasmju attīstīšanai un mācību vielas apgūšanai.