Aicinām piedalīties Latvijas-Lietuvas starpvalstu projektā

Projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros izsludināta atklāta pieteikšanās četru dienu ilgam praktiskajam semināram un radošo darbnīcu programmai Liepājā – Modernās tehnoloģijas – pielietošana, dalīšanās, koordinēšana.

Profesionālās izglītības kompetenču centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" (PIKC LMMDV) izsludina atklātu konkursu dalībai vienas nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmā Modernās tehnoloģijas – pielietošana, dalīšanās, koordinēšana. Publisko semināru un radošo darbnīcu dalībnieki Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvju vadībā iegūs iespēju iepazīties ar Liepājas izglītības iestāžu pieejamām tehnoloģijām, tās pielietojuma iespējām un nozīmību profesionālajā izglītībā. Tiks pievērsta uzmanība šo resursu efektīvākai izmantošanai, semināra un radošo darbnīcu laikā izstrādājot teorētisko pamatu sadarbības modelim, kas atvieglotu resursu pieejamību un koordinēšanu. Praktisko semināru un radošo darbnīcu sesija notiks no 17. līdz 20. jūnijam Liepājā.

Četru dienu garumā sesija koncentrēsies uz izpratnes iegūšanu par Liepājas izglītības iestāžu rīcībā esošo materiāltehnisko bāzi un iespējām. Semināros lektori-praktiķi rosinās dalībniekus iepazīt, kā arī analizēt esošos resursus. Iegūtās zināšanas būs noderīgas dalībniekiem modeļa izveidē resursu efektīvākai izmantošanai Liepājā, pieļaujot iespēju, ka izveidotais modelis ir pielāgojams arī citos apstākļos, pārnesot to izvēlētajā ģeogrāfiskajā vietā. Iegūtās prasmes semināra un radošo darbnīcu dalībniekiem ļaus izprast situāciju profesionālajā izglītībā, tās izaicinājumus, kā arī dos iespēju līdzdarboties efektīva resursu izmantošanas modeļa izveidē, kas vēlāk var tik pielāgoti un īstenoti viņu profesionālajā darbībā un karjeras izaugsmē, tādēļ profesionālās izglītības izglītojamie un pārstāvji ir īpaši gaidīti.

Četri dalībnieki no Lietuvas - divi no Klaipēdas Kultūras komunikācijas centra (KKKC) un divi no Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledžas, kā arī - divi no Kuldīgas, tiek aicināti piedalīties atklātā nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmā Modernās tehnoloģijas – pielietošana, dalīšanās, koordinēšana. Izmitināšanas, ēdināšanas un apmācību izmaksas tiks segtas no projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" finansējuma.

Informācija par projektu, pieteikuma veidlapa nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmai pieejama šeit:
sadaļā "Projekti".
Aizpildīta pieteikuma veidlapa līdz 14. jūnijam jānosūta uz e-pastu sanda.liepa-vjakse@lmmdv.edu.lv.

PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārraudzības izglītības iestāde, kas nodrošina vidējo profesionālo izglītību mūzikas, mākslas un dizaina jomā, 22 dažādas izglītības programmas, tāpat skola ir Kurzemes reģiona metodiskais centrs, metodiski atbalstot Kurzemes reģiona mākslas un mūzikas skolas. PIKC LMMDV organizē un īsteno dažādus radošo jomu projektus, iepazīstina ar mūsdienu mūzikas, mākslas un dizaina tendencēm, attīsta radošās industrijas, vecina sadarbību starp dažādām radošo jomu organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Šī PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas" izglītības programma notiek kopīgā projekta Nr. LLI-338 "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros. Projektu LLI-338 īsteno saskaņā ar INTERREG V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam. Vadošais partneris: Kuldīgas novada pašvaldība, projekta partneri: Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledža, Liepājas radošās industrijas klasteris un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta kopējais budžets ir 220 193,06 eiro, tostarp 187 164,08 eiro no ERAF finansējuma.

Informācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, un nekādā gadījumā to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības oficiālu nostāju.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties:
PIKC LMMDV metodiķe mākslā Sanda Liepa-Vjakse
e-pasts: sanda.liepa-vjakse@.lmmdv.lv