KONKURSI

Nolikums   PDF   /   Pieteikums konkursam   DOCX

Regulation   PDF   /   Application form   DOCX

Положение   PDF   /   Заявка на участие   DOCX

Uzstāšanās kārtība / Order of participants   PDF

Māģinājumu grafiks / Rehearsal schedule   PDF

Rezultāti: PDF