GINTAS PĒTERSONES MEISTARKLASE

23. oktobrī no pulksten 11.00 līdz 16.00 LMMDV Kora zālē, Ausekļa ielā 11/15 notiks Gintas Pētersones meistarklase "Ritmiska kustība kā tilts mūzikas uztveres personalizācijai, izpratnei un dažāda veida interpretācijai".

Ginta Pētersone Dr. paed., Mg. arte, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ritmikas pedagoģe. Beigusi RPIVA doktora studiju programmu "Pedagoģija", pedagoģijas zinātniskā doktora grāds mūzikas pedagoģijas nozarē (2014) Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesionālais maģistra grāds mūzikā (2007), Papildinājusies Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātes Mūzikas un kustību pedagoģijas, kā arī mūzikas terapijas nodaļā (2007). Piedalījusies ar prezentāciju 6. starptautiskajā Dalkroza studiju konferencē ICDS6 Pitsburgas Kārnegī Melonas universitātē (ASV, 2023), ritmikas meistardarbnīcās Drēzdenē "Resonanz-Distanz" (2022) , ar referātu 5. starptautiskajā tiešsaistes Dalkroza studiju konferencē ICDS5 (2021); 4. starptautiskajā Dalkroza studiju konferencē ICDS 4 Katovicē (Polija, 2019).

G. Pētersone vadījusi darbseminārus starptautiskajā 26. EAS konferencē "Kompetences mūzikas izglītībā" Jelgavā (2018) un 3. starptautiskajā Dalkroza studiju konferencē ICDS3 Kvebekā (Kanāda, 2017). Piedalījusies ar referātu Pasaules ritmikas kongresā Ženēvā (2015), 2. Dalkroza konferencē ICDS2 Vīnē (2015), starptautiskajā simpozijā "Dzirdēšanas telpa" Vīnē (2012), Eiropas ritmikas kongresā Vīnē (2009), starptautiskajās konferencēs Viļņā, Šauļos, Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē u.c.

Vadījusi daudzas meistarklases ritmikā dažādos LNKC, VISC, LRB, RIIMC u.c. organizētajos kursos un semināros Latvijā, kā arī Vīnes Mūzikas universitātē, Bergenas augstskolā, Viļņas Pedagoģijas universitātē, Reikjavikas Mūzikas augstskolā. Publicējusi rakstus par ritmiku starptautiskos zinātnisku konferenču u.c. krājumos. Bijusi sieviešu kora "Dzintars" kormeistare (1985–1992). No 1992. gada vada Babītes novada jaukto kori "Atskaņa". Koris koncertējis vairākkārt Vācijā, Dānijā, Austrijā, Čehijā. Norvēģijā, Portugālē.

Desmit gadu pieredze darbā ar bērnudārza bērniem Rīgas 266. PII. Bērnu dziesmu, deju un rotaļu autore. Grāmatu apgādā "Likteņstāsti" izdota pasaka dzejā "Pasaka par Pustukšīti-Ķēmrausīti un Vējamilzi" (2001). Dzeja, režija, aktierdarbs monoizrādē "Es steidzos tev pretī" – 1995. gads. Muzikāli bērnu uzvedumi Latvijas televīzijā ar E. Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņu piedalīšanos: "Ele-vele-karamele" – 1993. gadā pēc K. Helakesas darba motīviem; "Dižmežs" – 1994. gadā pēc M. Stārastes darba motīviem. Ikgadēji teatralizēti uzvedumi E. Dārziņa mūzikas skolā. 2022. gadā izdota dzejas grāmata "Es gribu nesteigties" izdevniecībā "Ezerrozes grāmatas", "Izdevniecība RaKa" izdevusi vingrinājumu krājums "Kustīgās dziesmas".

Pieteikuma anketa: Google forms
Pieteikšanās meistarklasei līdz 18. oktobrim pulksten 14.00.
Meistarklasē piedalās MIKC LMMDV audzēkņi.
MIKC LMMDV audzēkņiem un pedagogiem dalība meistarklasē ir bez maksas, citiem interesentiem dalības maksa 20,00 eiro.
Piedaloties meistarklasē, pedagogiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālo pilnveidi.
Pēc pieteikuma apstrādes, saņemsiet rēķinu un dienas plānu uz pieteikumā norādīto e-pastu. Pieteikumi tiks apstrādāti 19. oktobrī.

Aicinājums ierasties kustībām piemērotās drēbēs un apavos.