Foto dizains

Foto dizains

Foto dizaina izglītības programma sniedz plašu ieskatu fotogrāfijas nozarē un jomās, kas ar to saistītas, lai audzēkņi būtu spējīgi gan radīt idejas ar fotogrāfiju saistītiem projektiem, gan tās pilnvērtīgi izpildīt un realizēt materiālā.

Fotogrāfijā fokusējamies uz 4 galvenajiem virzieniem:
Cilvēks un mode – portreta fotogrāfija, modeļa sagatavošana fotosesijai – grima pamati un tēla veidošana, modes fotogrāfija.
Klusā daba un produkts – klusās dabas, produktu fotosesijas – gan komerciāla rakstura, gan mākslas studijas.
Vide un arhitektūra – ainavas fotogrāfija, interjera un arhitektūras fotogrāfija.
Dokumentālā fotogrāfija – reportāžas – pasākumu atskats, vietas stāsts.

Pirmajā kursā tiek apgūti fotogrāfijas un kompozīcijas pamati, kā arī pamatiemaņas fotogrāfiju rediģēšanā/apstrādē.

Otrajā kursā tiek sniegts padziļinātāks ieskats dažādos fotogrāfijas virzienos – portreta, produkta, arhitektūras, interjera un dokumentālajā fotogrāfijā.

Trešajā kursā audzēkņi sāk izstrādāt konceptuālākus projektus, pievēršas modes fotogrāfijai. Paralēli programmā parādās video tehnoloģijas, kur audzēkņiem tiek sniegtas pamatiemaņas video filmēšanā un montēšanā.

Ceturtajā tiek kursā attīstīti autorprojekti, kā arī veikti dažādi komercfoto darbi. Paralēli gada garumā jāizstrādā kvalifikācijas darbs.

Apgūstamie mācību priekšmeti:
Fotografēšana – fotogrāfijas pamati, darbs studijā, dažādu fotogrāfijas virzienu praktizēšana.
Foto kompozīcija – kompozīcijas pamati, dažādu radošu uzdevumu realizēšana.
Foto un video tehnoloģijas – fotogrāfiju apstrāde (Adobe Photoshop), video uzņemšana un montēšana (Adobe Premiere).
Vizuālā tēla veidošana – grima pamati, tēla veidošanas pamati.
Foto vēsture un aktualitātes – fotogrāfijas attīstība, autori, žanri, aktualitātes mūsdienās.
Grafikas dizains – teksta un attēla kompozīciju veidošana, dažādu grafisku darbu izstrāde.
Scenogrāfijas un režijas pamati – scenāriju rakstīšana, scenogrāfijas plānošana, darbu eksponēšana, izstāžu iekārtošana.

Papildus audzēkņi apgūst grāmatu iesiešanu, jo pašu izdotas foto grāmatas ir aktuāls veids, kā sevi pieteikt fotomākslas vidē.