LMMDV IZGLĪTOJAMIE UN PERSONĀLS GŪST PIEREDZI SKOLU APMAIŅAS PARTNERĪBAS PROJEKTĀ TURCIJĀ

No 2021. gada 27. novembra līdz 2021. gada 5. decembrim PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas direktore Inga Auziņa, projektu vadītāja Anete Verbicka, pedagoģe Ieva Pāne un septiņas audzēknes no izglītības programmām – Mūzikas projektu vadība, Mūzikas vēsture un teorija, Stīgu instrumentu spēle, Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle devās skolu apmaiņas partnerības projektā uz Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi Turcijā.

Projekta ietvarā tiek īstenotas īstermiņa skolotāju un audzēkņu apmaiņas programmas uz Lietuvu un Turciju, kur PIKC LMMDV ir partneris Klaipēdas Stasa Šimkus konservatorijai Lietuvā un Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi skolai Turcijā. Katrā no apmaiņas programmām piedalās septiņi audzēkņi un divi skolotāji no katras partnerskolas. Nākamā projekta partneru tikšanās notiks Latvijā 2022. gada pavasarī.

Projekta mērķis ir attīstīt informācijas tehnoloģiju prasmes mūzikas profesionālajā darbībā un brīvajā laikā, tai skaitā skaņu ierakstu programmu iepazīšana, apmācības sociālo tīklu drošā lietošanā, konkurētspējīga CV un motivācijas vēstuļu veidošana, integrēto stundu ieviešana mācību procesā, sevis prezentēšanas prasmes attīstīšana.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim
Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti Erasmus+ projekta "Developing professional knowledge, skills, and competence for music students" līguma NR. 2019-1-LT01-KA229-060764_2 ietvaros.