Mūziķu pieredze ziemeļzemē Islandē

No 2023. gada 18. septembra līdz 2. oktobrim audzēkņu un personāla Erasmus+ mobilitātē uz Sigursveina D. Kristinsona mūzikas skolu (Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar) Reikjavīkā, Islandē devās četri audzēkņi, divi pedagogi un divi projektu vadītāji.

Sigursveina D. Kristinsona mūzikas skola, kas dibināta 1964. gadā, tagad ir Islandes lielākā šāda veida mūzikas skola ar 550 audzēkņiem. Skolas politika ir vērsta uz vispārēju mūzikas aktivitāšu un muzikālo zināšanu veicināšanu. Būtiska tās politikas sastāvdaļa ir arī to cilvēku vajadzību apmierināšana, kuri cenšas paaugstināt savas spējas mūzikā, studējot citās jomās vai profesijās. Liels uzsvars uz vecāku līdzdalību un sadarbību ar savu bērnu aktivitātēm nodrošina labus rezultātus un prieku. Izpildot šos nosacījumus, muzicēšana kļūs par neizbēgamu un normālu mūsu ikdienas sastāvdaļu. Neizbēgami, ka daļa skolēnu progresē un meistarības pakāpē vairo savu spēles tehniku un muzikālo izpratni. Tāpēc tiek piedāvāti vairāki progresīvi kursi tiem, kas izrāda arvien lielāku interesi un entuziasmu. Vairāki skolēni beiguši skolu ar skolas diplomu un karjeru veido mūzikā gan mācībās, gan sniegumā šeit, Islandē un ārzemēs.

Netiek izvirzītas prasības attiecībā uz vecumu vai bijušo apmācību uzņemšanai skolā, bet tiek izvirzītas prasības, lai šie audzēkņi izrādītu interesi, labu apmeklētību un labus mājasdarbus. Lielākā daļa bērnu startē grupu nodarbībās, kas ir lielisks veids, kā sagatavoties instrumenta apguvei. Par savu dalību un iegūto pieredzi mobilitātē dalās audzēkņi un pedagogi.

Adriana Laura Gūtšmite (3. kurss, Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle):
Kopumā pēc šīs mobilitātes mana tehnika ir krietni uzlabojusies – iemācījos spēlēt akordus izmantojot pilnu ķermeņa svaru; atklāju, ka spēlēju ar savilktiem īkšķiem – tiku vaļā no šīs problēmas un tagad spēju spēlēt ātrākā tempā; tika pievērsta uzmanība ķermeniskai brīvībai – tas man vienmēr sagādājis grūtības, taču tagad ir jūtami uzlabojumi. Visvairāk ieguvu tieši no individuālajām specialitātes stundām pie klavierspēles pedagoga Endrjū Janga (Andrew Yang), pēc tam patstāvīgi mācoties attīstīju jauniegūtās prasmes.
Mobilitātes laikā iemācījos kā labāk tikt galā ar satraukumu stresa situācijās, ko veicināja saruna ar specialitātes skolotāju. Mācījos plānot laiku, saplānot braucienus, izmantot Reikjavīkas sabiedrisko transportu, orientēties Reikjavīkā. Šo veicināja vēlme apskatīt pēc iespējas vairāk no Islandes divās nedēļās.
Viens no iespaidiem, kas palicis atmiņā ir mācību process mūsu apmeklētajā skolā – tas ritēja mierīgi, bez stresa, skolotāji pret audzēkņiem attiecās pozitīvi, ar pacietību. Patika tas, ka specialitātes skolotāji dod ieteikumus, bet ļauj audzēknim izvēlēties, kas pašam der vislabāk. Lielu iespaidu atstāja arī koncerts, kuru apmeklējām koncertzālē "Harpa", kur jauniešu orķestris atskaņoja Berlioza fantastisko simfoniju; programmu sagatavoja divās nedēļās. Interesanti iztēloties, kā būtu, ja šāds projekts norisinātos Latvijā. Iespaidīga bija arī Islandes daba – kalni, ūdenskritumi, karstie avoti, ziemeļblāzma u.c. Pieredze pavisam noteikti bija pozitīva – man ļoti patika mācīties šajā skolā, priecēja pozitīvās atsauksmes pēc priekšnesuma skolas koncertā, ka cilvēkiem patika manis sarakstītais skaņdarbs. Mobilitāte rosināja vairāk nodoties apgūstamajai profesijai, attiekties pret to nopietnāk, kā arī censties tajā atrast savu ceļu un nekļūt par savu priekšteču kopiju.

Harijs Roziņš (2. kurss, Stīgu instrumentu spēle – Klasiskās ģitāras spēle):
Mobilitātes laikā pamanāmi uzlaboju savas prasmes lasīšanā no lapas. Iemācījos ātri veidot saspēli duetā spēlē ar citiem audzēkņiem. Attīstīju miera un savāktības sajūtas ģitāras spēles laikā. Lapas lasīšanas prasmes uzlaboju dodoties uz mēģinājumiem, kuros nošu materiālu redzēju pirmo reizi, šāda pieredze piespieda ātri un efektīvi iemācīties nošu tekstu. Atpūta un relaksācija dabā spēja man dot mieru, kura sajūtu varu fiksēt un pielietot savā spēlē. Spēlējot priekšā daudziem cilvēkiem, kurus redzu pirmo reizi arī deva zināmu rūdījumu publiskās spēlēšanas labā.
Visspilgtākais iespaids no šī brauciena noteikti bija Islandes daba, nekad nebiju bijis tik skaistā un kalnainā vietā. Priekš manis šī pieredze likās ārpasaulīga. Otrais spilgtākais iespaids bija tas, cik cilvēki Islandē ir mierīgi, bet tajā pašā laikā nepacietīgi. Manā skatījumā cilvēki Islandē dzīvo lielā steigā, tomēr atrod vietu, kā respektēt citus. No šīs atziņas man ir daudz ko mācīties un saprast. Treškārt biju ļoti pārsteigts par to, cik mierīgā un relaksēta vidē notiek mācību process, skolotāji ir ļoti iecietīgi un manā skatījumā tas dod ļoti nesaspringtu telpu, kurā skolēniem mācīties un izpaust sevi.
Šī pieredze man deva iespēju atskatīties uz savu mācību procesu un izvērtēt lietas, kurām pievērst lielāku uzmanību. Pēc šī brauciena esmu sapratis, cik svarīgi ir saplānot savu laiku, kurām niansēm veltīt vairāk enerģijas. Skatu uz specialitāti citā ziņā brauciens nav mainījis, joprojām vēlos būt mūziķis.

Elīna Ķuņķe (4. kurss, Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle):
Erasmus+ mobilitātes laikā attīstīju sekojošas profesionālās prasmes – skaņdarbos dažu vietu frāzēšana; tehniski grūtāku vietu izspēlēšanai atbilstošākas roku pozīcijas; kā ieraudzīt un izstrādāt vietas un izpildīt visas atzīmes, ko ir pierakstījis komponists. Iepriekšminētās prasmes attīstīju pie klavierspēles pedagoga Endrjū Janga.
Es noteikti novērtēju iespēju, ka varēju redzēt Islandes dabu un ainavas, jo man ļoti patīk kalni un skaistas dabas vietas, noteikti spilgtākais no šī projekta atmiņā ir palikusi daba. Vairāk arī iepazinu skolotājus un skolasbiedrus ar kuriem kopā devāmies šajā projektā. Un arī pieredzēju to, kā tas ir būt prom citā valstī, citā skolā un tur, kur apkārt nav pazīstami cilvēki.
Viens no spilgtākajiem iespaidiem mobilitātes laikā ir Zelta apļa tūre (Golden circle tour), kurā devāmies savā brīvajā laikā un šajā tūrē mēs apskatījām Islandes pazīstamas dabas vietas un dzirdējām gides stāstījumu par Islandes kultūru un cilvēkiem. Vēl atmiņā palicis mūsu došanās uz Debesu lagūnu (Sky lagoon), kurā arī varējām vērot okeānu un izbaudīt zemes termālo ūdeņu siltumu lagūnā. Un noteikti iespaidu atstāja mūsu izbrauciens ar skolotāju pa Islandes dienvidiem, kur apskatījām vairākas dabas vietas, kā arī pavadījām laiku kopā.

Timurs Rebčinskis (3. kurss, Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēles):
Mobilitāte laikā attīstīju būtiski attīstīju komunikācijas prasmes, lasīšanu no lapas, frazēšanu un lociņu tehniku. Iepriekšminētās prasmes pilnveidoju stīgu orķestra mēģinājumos un specialitātes stundās. Divas nedēļas biju citā valstī un vidē, tevi kontrolē, bet tajā pašā laikā it kā nekas nekontrolē, tu dari, ko gribi, un šis stāvoklis man ir daudz ko iemācījis – laika plānošanu, darāmo lietu plānošanu, finanšu plānošanu (Islande ir ļoti dārga valsts). Šīs divas nedēļas Erasmus+ mobilitātē man šajā ziņā ir bijušas labas. Mobilitāte deva saprast, ka galvenā lieta saistībā ar manu apgūstamo profesiju, ir jāstrādā, bez darba un disciplīnas nekā nebūs.

Līga Elere (Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle nodaļas vadītāja):
Mobilitātes laikā attīstīju vairākas profesionālās prasmes, kā piemēram, inovācijas – vērojot stundas, tika aizgūti dažādi metodiski paņēmieni, kuri netiek izmantoti MIKC LMMDV, bet kurus radoši var ieviest arī mūsu pedagoģiskajā darbā, atsvaidzinot ierasto mācību darbu, kā arī savu metodisko paņēmienu nodošana, rekomendācijas Islandes pedagogiem. Darba formas, kuras tika pielietotas attīstot profesionālās zināšanas un kompetences – kontaktstundas, meistarklases, stundu vērošana. Savā ikdienas darbā jau izmēģinu, un pielietoju dažādus interesantus improvizācijas veidošanas metodikas paņēmienus jaunākajās klasēs, kurus aizguvu vērojot jaunāko klašu stundas pie pedagoģes, kas tikko izdevusi savu izstrādātu mācību grāmatu jaunajiem pianistiem – iesācējiem.
Būtiskākās atziņa, kuru ieguvu mobilitātes laikā – cik brīnišķīgi, ka varējām sekmēt atkal citādu, jaunu profesionālo un personisko attīstību.

Māris Kupčs (Stīgu instrumentu spēle – Klasiskās ģitāras spēle nodaļas vadītājs):
Mobilitātes laikā attīstīju vairākas profesionālās prasmes vērojot mācību stundas – bērniem nošu lasīšana no lapas (katru stundu); nošu burtnīca, kurā tiek fiksēts paveiktais stundā; ansambļa spēles specifika, piedalīšanās ar audzēkni meistarklasēs, skaņdarbu interpretācija. Iepriekšminētās prasmes pilnveidoju stundu hospitēšanā, vērojot kā individuālās stundas vada P. Eijulfsons (Páll Eyjólfsson) un diskusijas ar pedagogu par skaņdarbu redakcijām; ansambļa stundu hospitācija pie pedagoga P. M. Godmundsona. (Þorvaldur Már Guðmundsson), pārrunas ar audzēkni H. Roziņu, kam pievērst uzmanību, dodoties uz meistarklasi. Mobilitātes laikā vadīju meistarklasi Sigursveina D. Kristinsona mūzikas skolas dažāda vecuma klasiskās ģitāras spēles audzēkņiem, kur katrs dalībnieks par savu spēli saņēma komentāru, ko vēl var izdarīt, lai skanētu pilnskanīgāk. To arī realizējot uzreiz skaņdarbā.
No pieredzētā mobilitātes laikā, ieguvu vairākas atziņas, kuras ieviest savā ikdienas darbā – Islandes mācību grāmatu izpēte un integrēšana mācību procesā; Mācību materiālu veidošana 1.–3. klasei, lai katram bērnam ir sava ģitāras spēles burtnīca, kurā var arī labi redzēt, cik daudz ir paveikts un apgūts; mācot dažādas vecuma grupas, neaizmirst to, ka katrs vecuma posms ir ar savu specifiku; meklēt iespējas, lai veidotu ģitāru orķestri ar atbilstošiem instrumentiem (basa, baritona, soprāna ģitārām).

Mobilitāte īstenota Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055764 ietvaros.


lidzfinanse-ES-Erasmus