Juveliermākslas projekts "Mēs visi esam alķīmiķi"

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) šajā mācību gadā realizē skolu apmaiņas partnerības Erasmus+ projektu "Mēs visi esam alķīmiķi!". Projektā iesaistītas Eiropas Liceju parlamenta organizācijas sadarbības skolas, kurās tiek realizētas izglītības programmas juveliermākslā.

Erasmus+ projekta koordinējošā skola ir no Francijas, bet sadarbības partneri ir Beļģija, Itālija, Portugāle, Spānija un Latvija. Mūsu valsti pārstāv tikai Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta viena no galvenajām aktivitātēm ir rotu gatavošana katrā skolā un kopīgas rotu ceļojošās izstādes prezentēšana sadarbības valstī, kā arī plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz partnerskolām un juveliermākslas konkursa organizēšana Spānijā un Latvijā.

Erasmus+ projektā veidotās rotas no Beļģijas ir atceļojušas uz LMMDV un pēc tam dosies uz Portugāli. Ņemot vērā, ka pandēmijas laikā nav iespēja rīkot klātienes izstādi muzejā, tad šoreiz rotu izstāde tiek piedāvāta digitālā formātā.

Ar 2021./2022. mācību gadu Izglītības programmas "Metāla izstrādājumu dizains" ietvaros piedāvās jaunus laikmetīgus modulārās izglītības virzienus – "Produktu dizains" un "Modes aksesuāru dizains", kas ir veidota ciešā un elastīgā sasaistē ar aktuālajām darba tirgus prasībām radošajās industrijās. Jaunie virzieni iekļausies mācību procesa norisē, realizējot šo Erasmus + projektu.

Erasmus+ projekta realizācija turpināsies arī nākamajā mācību gadā un ceram, ka būs iespēja uzņemt sadarbības partnerus un arī apmeklēt citas skolas Eiropā. LMMDV no 2001. gada aktīvi darbojas kā oficiāli uzņemta partnerskola Eiropas Liceju Parlamenta (P.L.E.) organizācijā. Tā apvieno profesionālās mācību iestādes Eiropā, kuras realizē izglītības programmas juveliermākslā. Sadarbībā ar Eiropas partnerskolām tiek realizēti dažādi Erasmus+ projekti – gan skolas sadarbības jomā, gan realizējot audzēkņiem prakses un apgūstot jaunas tehnoloģijas.