Pasniedzējs izgudrojis turētāju nenožuvušu gleznu transportēšanai

Reklāmas dizaina izglītības programmas pasniedzējs un mārketinga komunikāciju aģentūras "Esplanāde" direktors Jānis Blunavs izgudrojis ierīci "Turētājs nenožuvušu gleznu transportēšanai", kas iekļauta starptautiskā patentu reģistrā.

"Studiju laikā Rīgas Tehniskajā universitātē MBA (Master of Business Administration) programmā Inovācijas un uzņēmējdarbība, kursā "Jaunu produktu dizains un attīstīšana" tika dots uzdevums uzdevumu apzināt līdz šim neapmierinātas patērētāju vajadzības, lai atrastu risinājumus šo vajadzību apmierināšanai. Tā kā mana aizraušanās ir glezniecība un esmu absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot mākslinieka kvalifikāciju un maģistra grādu, tad nereti brīvdienās dodos gleznot brīvā dabā. Uzgleznotais audekls pēc paveiktā jānogādā mājās, taču tas parasti nav nožuvis. Lai krāsa neizsmērētos, nepieciešams nodrošināt tā drošu transportēšanu. Esmu novērojis, ka līdz šim visbiežāk tas ticis darīts, izmantojot dažādus nejauši piemeklētus palīglīdzekļus – starplikas, gumijas saites, saspraudes un tamlīdzīgi. Praksē tomēr šādi risinājumi nav nedz ērti, nedz droši, tādēļ nolēmu izstrādāt speciālu tehnisku risinājumu, lai radītu ierīci drošai gleznu transportēšanai," stāsta J.Blunavs.

Patentēšana praksē izvērsās par visnotaļ sarežģītu procesu. Patenta pieteikšanas procesā viens no izaicinājumiem bija apgūt un pielietot specifisko patentēšanas terminoloģiju. Lai nostiprinātu jaunā izgudrojuma autortiesības, bija nepieciešami vairāki gadi. Vispirms speciāla tehniskā ekspertīze deva slēdzienu, ka risinājums patiesi ir unikāls un labāks par jau esošajiem, tādēļ iespējama patenta iegūšana.

Pēc patenta pieteikuma izvērtēšanas 20. oktobrī Latvijas Republikas Patentu valde izgudrojumu iekļāva starptautiskajā patentu reģistrā.