Domuzīme

Domuzīme

Autors:

Žurnāls latviešu literatūras, publicistikas un vēstures interesentiem. Vārdos izteikts laiks.

Žurnāls iznāk 6 reizes gadā – februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī, decembrī.


Izdevējs: a/s Cits medijs, 2023
ISBN:

Grāmatas kategorijas
Periodika