1973. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

DEJUS Lilija
DEME Anita
EIZENBERGS Raimonds
ERBS Herberts
FREIMANE Dagnija
GAILE Silvija
GRĪNVALDIS Andris
IVSIŅA Lidija
KOŠKINS Vladislavs
KRAUZE Dzintra
KRIGALE Irēna
ĶERE Silvija
LAIMIŅŠ Jānis
LAPETROVS Alfreds
LIPARTS Valdis
MICKEVIČS Valdis
NIEDOLA Māra
OLIŅA Indra
PETROVSKA Ināra
PŪPOLA Natālija
RANCĀNE Ritma
ROZENBLŪMS Modris
SEMJONOVA Valentina
SĒRIJS Igors
SĪMANE Sandra
SMILTNIECE Benita
SOLOVJOVA Ludmila
STACĒVIČA Valentina
STARĶE Iveta
SUČKOVA Irina
ŠMITE Aleksandra
ŠMITĒNA Ilona
ŠMITMANE Ināra
UMBRAŠKA Benita
VASERE Raita
VESPERE Mirdza
VICINSKA Ārija
VISOCKIS Leons
VĪTOLA Ilga
ZVIEDRĀNS Ilmārs

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

BEZDŅIKOVS Valerijs
BĒRTIŅA Inta
BIRZE Rita
BIZERTE Nellija
BONDAREVA Anna
BORINA Jeļena
BRAŽE Aina
BRITIKOVA Ludmila
CEĻDOMS Ēriks
CĒRPS Jānis
CINKMANIS Kārlis
DARGINOVIČA Jolanta
DOROŅINA Larisa
DREVS Ēriks
DRULLE Valdis
DZERKALE Silvija
FOGELE Maruta
FOGELIS Andris
GEGUSTE Aldona
HIMIČENKO Jeļena
HVALOVSKAJA Svetlana
IVANOVA Ludmila
JERJOMINS Vladimirs
JEVČUKA Irina
JEVLAMPIJEVA Ramzija
JUKOVECA Ginta
KAMPARE Ingre
KARMAZINA Marina
KLAMPE Valda
KOZIREVA Natālija
LĪKOPA Daina
ĻITAVRA Svetlana
MAKAROVA Irina
MĀGO Māra
MENCE Selga
MEŽECKA Dzintra
MILLERE Gaļina
MOLOKOVSKA Tatjana
MOSKAĻOVA Tatjana
PALAPA Silvija
PAVĻENKO Ludmila
PLŪMĪTIS Guntars
PONOMARENKO Josifs
PUMPURE Inese
SAVICKA Irēna
SEMJONOVA Larisa
SERGIJENKO Tamāra
SIČOVA Larisa
ŠTEINBERGS Edvīns
ŠUŠKĒVIČA Svetlana
TARASOVA Vera
VEIKŠINA Irēna
VERBA Mihails
VOLKOVS Sergejs