1951. gads


Liepājas Mākslas daiļamatniecības vidusskola

ALTENS Alberts
BAŠTIKA Rasma
BEĶERE Leone
BĒRENTE Elza
BIRNBAUMS Uldis
BONŠTETE Alma
BURVIS Laimonis
DĀLMANE Ausma
EGLĪTE Milda
FRICKOPE Anna
GAURE Ārija
KALNA Ausma
KALNIŅA Velta
KAPŠULE Rasa
KNĪPĒNS Arvīds
KOPŠTĀLS Nikolajs
KURPNIECE Velta
ĶĪVITE Skaidrīte
MAGONE Valija
OŠENIECE Irēne
PAVILA Zina
PETERLEVICA Skaidrīte
PETRUŠEVICA Velta
PIĻĶIS Arvīds
PŪCE Voldemārs
PUNDIKA Rasma
ROBEŽNIECE Aina
SILTA Alma
SKABARNIECE Marta
SMETĀLE Ruta
ŠALME Ilma
ŠMITE Dzidra
ŠPERLIŅA Alvīne
ŠPERLIŅŠ Imants
VIDUKA Vera
VIZULE Velta
ZVIRGZDIŅA Gudruna

Liepājas Mūzikas vidusskola

HARTMANE Velta
KĻAVIŅŠ Dzintars
JOSTA Austra
ŠLESERE Valentina
BUKŠEVICE Zenta
SĪLIS Tālivaldis
KUPŠIS Jēkabs
DIMITRENKO Fjodors
JĒKABSONS Inārs
SKUJA Erna
OŠE Dzidra
BITE Zenta
CAUNE Biruta
GAUŠE Maija
JANŠEVSKA Velta
KIRŠENTĀLE Lilija
NEIBURGA Helga
SKRĪVERE Anna
ZNOTĒNA Skaidrīte
JEKSTE Valija
PUMPURA Austra
ORNA Krists