1948. gads


Liepājas Mākslas daiļamatniecības vidusskola

BUILĒVICS Milda
FINTE Mirdza
ĶERVE Olga
LUNDBERGA Laima
PELNĒNA Katrīna
RATENIECE Ieva
RIEKSTIŅŠ Jānis

...