1943. gads


Liepājas Valsts lietišķās mākslas vidusskola

AIZUPS Artūrs
BRUZĪTE Mirdza
FREIMANE Mirdza
GŪTMANE Mirdza
HORSTS Arnolds
KALNĪTE Gaida
KLAJUMA Ausma
ĶĪVĪTE Lidija
MITENIECE Alma
MULDE Miervaldis
OZOLA Spodra
PAPE Ženija
POŅEMECKA Marija
RUDZĪTE Velta
ŠTEINE Emīlija
ŠULCE Valda
ULPE Erna
VEISE Silvija
ZILVĀRDE Oļa

...