1932. gads


LIEPĀJAS PILSĒTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS VIDUSSKOLA

ALBUŽIS Žano
BRIKMANE Vera
FLAUMANE Elīza
GRAUMANIS Visvalds
HENKHUZENE Milda
IVANOVA Dzidra
KĻAVIŅA Natālija
KOZLOVSKA Helēna
LUĻĻA Emīlija
PETREVICA Hermīne
ROZENTĀLE Anna
ŠĶELTE Zuzanna
ŠĶĒRSTIŅA Marija
UPENIECE Marija
VEITS Fricis
VILMANE Anna
VILSONE Anna
ZĪLE Irma

...