LMMDV
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola
LMMDV

Dziedātājs
(Trešais kvalifikācijas līmenis)

Programmas saturā ietvertas solo dziedāšanas, vokālā ansambļa, skatuves kustības, aktiermeistarības, runas kultūras, vokālās metodikas, kora, itāļu valodas un vispārējās mūzikas teorijas mācību priekšmetu apguve.

Vokālās nodaļas audzēkņiem dota iespēja piedalīties Latvijas un starptautiskajos jauno vokālistu konkursos kā arī pilnveidot savas zināšanas un meistarību, apmeklējot un piedaloties dažādās meistarklasēs. Audzēkņi aktīvi piedalās skolas un pilsētas koncertdzīves norisēs.

"Kāpēc mācīties tieši vokālās mūzikas nodaļā? Manuprāt, vokālā nodaļa ir labs starts solo dziedāšanas karjeras sākumam. Pasniedzēji palīdz attīstīt aktiermeistarību, vokālās prasmes un dejošanas prasmes."
LMMDV I kursa vokālās nodaļas audzēknis Jaroslavs Orlovs

LMMDV pedagogi ikdienā strādājot radoši, aizrautīgi un ar mīlestības pilnu attieksmi rūpējas, lai skolas audzēkņi varētu veidoties par zinošiem, prasmīgiem un konkurētspējīgiem vokālistiem, kuri savas profesionālās iemaņas var turpināt pilnveidot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā kā arī citās augstākās mācību iestādēs.

"Ja mūzika ir tavs dzīvesveids, dziedāšana - Tava sirdslieta un skatuve - Tavas otrās mājas, tad Tev pavisam noteikti ir jāmācās šeit - LMMDV vokālajā nodaļā."
LMMDV IV kursa vokālās nodaļas audzēkne Monta Vernova

Iestājpārbaudījumu prasības: PDF fails