LMMDV
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola
Reklāmas dizains

Māksla ir spējā saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā.
Didro

Reklāmas dizaina izglītības programma sagatavo vispusīgus reklāmas speciālistus.

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists ir speciālists, kurš izpilda daļu no vizuālās reklāmas dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts vizuālās reklāmas projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālas vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski, psiholoģiski un komunikatīvi sakārtotas un pamatotas reklāmas, to daļas vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm.

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists veic darbu reklāmas aģentūrā, dizaina birojā, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Mācību procesā apgūst noteiktas profesionālās zināšanas, iemaņas un prasmi tās pielietot un integrēt konkrētā darbības jomā:
• Izpratni par reklāmas dizaina speciālista darba specifiku, lomu un uzdevumiem.
• Profesionālas zināšanas un praktiskas iemaņas reklāmas dizaina produktu izveidē, projektēšanas darba procesa organizācijā un tā realizācijā.
• Zināšanas mākslas un dizaina vēsturē un teorijā, kā arī tehniskās un humanitārās zinātnes.
• Iemaņas darbā ar grafiskajām datorprogrammām, projektu prezentēšanā un vizualizāciju izveidošanā.
• Zināšanas par reklāmas dizainā pielietojamiem materiāliem, to īpašībām un apstrādes tehnoloģijām.

Mācību virzieni, kas savstarpēji mijiedarbojoties veido specializācijas programmu, nodrošina šādi mācību priekšmeti:
Amata mācība (reklāmas teorija, komunikācijas process, reklāmas darba organizācija).
Materiālmācība un tehnoloģijas (reklāmas izgatavošanā izmantojamie materiāli, tehnoloģijas un iekārtas).
Kompozīcija (attīsta audzēkņu radošo domāšanu strādājot gan plaknē, gan telpā, gan virtuālajā vidē).
Datorgrafika (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash. Iepazīstina studējošos ar vektorgrafikas, rastra grafikas un maketēšanas programmām).
Poligrāfija (iespieddarba veidošanas pamati, darba sagatavošana poligrāfijas pavairošanai. Adobe InDesign).
Video teorija un prakse (videomākslas vēsture. Video tehnoloģija un estētika. Adobe Premiere, Adobe After effects).
Foto (fotoattēls kā radoša izpausme un medijs. Gaisma, darbs studijā).
www tehnoloģijas (mājas lapu veidošana – dizaina principi, HTML un CSS pamati, Adobe Photoshop, Brackets u.c.).
Režijas pamati (zināšanas un praktiskas iemaņas mūsdienu mākslas izteiksmes līdzekļu pielietošanā)

Mācību laikā tiek stimulēta audzēkņa radošā darbība, piedalīšanās izstādēs, konkursos. Notiek regulāri mūsdienu mākslas pasākumu un ražošanas uzņēmumu apmeklējumi.

Reklāmas dizaina programmai ir sadarbības partneri Latvijā, Lietuvā, Portugālē u.c. Prakses laikā audzēkņi apgūst praktiskās darba iemaņas reklāmas studijās un uzņēmumos.

Skolā rīkotajās meistarklasēs audzēkņi iepazīst praktizējošu mākslinieku pieredzi, pilnveido savas prasmes un papildina zināšanas. Pabeidzot skolu audzēkņiem ir plašas iespējas pilnveidot savas zināšanas Latvijas mākslas akadēmijā, Jauno mediju programmā Liepājas universitātē, Kultūras akadēmijā, mākslas augstskolās Eiropā, kļūt par labu palīgu dizaina, reklāmas aģentūrās, animācijas, filmu u.c. studijās.

Un ja arī būsiet izvēlējušies pavisam citu nodarbošanos, tad gūtā pieredze radošajā kolektīvā, noteikti atstās pozitīvas sekas jūsu turpmākajā pasaules redzējumā.

Seko mums Facebook

Sadarbības partneri

mājas lapu izstrāde - webART FROONT