LMMDV
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Sadaļa atjaunota
21.09.2017.

Apstiprināti audzēkņi starptautiskajām praksēm Erasmus+ projekta ietvaros

2017. gada 14. septembra stipendiju komisijas sēdē apstiprināti PIKC LMMDV audzēkņi starptautiskai praksei Tartu mākslas skolā (Igaunijā) un Portsmutā (Lielbritānijā).

Uz Tartu dosies Līva Blūma (AT) un Luīze Mihailova, savukārt uz Portsmutu - Amanda Kaļita (ID), Daniela Lākute (AT) un Beatrise Zandberga (AT).

Plānotais prakses laiks šogad no 22. oktobra līdz 4. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kopējais brauciena ilgums 14 dienas. Iespējams, ka mobilitātes datumi var nedaudz mainīties, par precīzu prakses norises laiku dalībnieki tiks informēti savlaicīgi.

Mobilitātes notiek Erasmus+ projekta "Mācies, dari, audz!" līguma Nr.2017-1-LV01-KA102-035248 ietvaros

Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ingas Kuncītes
inga.kuncite@lmmdv.edu.lv
tālr. 29604489

ES un Erasmus+

skolas modernizācijas projekts

ERAF projekts "Profesionālās izglītības un kompetences centra "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" kultūrizglītības mācību vides modernizēšana"" Nr.8.1.3.0/17/I/002

Projekta mērķis ir PIKC LMMDV modernizācija, t.sk. mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo telpu pārbūve un dienesta viesnīcas izbūve, nodrošinot kvalitatīvas vidējās profesionālās kultūrizglītības pieejamību mūzikā, mākslā un dizainā.

Finansējuma saņēmējs PIKC LMMDV projekta ietvaros īstenos sekojošas aktivitātes:
1. būvprojektu izstrāde (t.sk. neatkarīga būvekspertīze) un būvdarbu autoruzraudzība;
2. mācību ēku, t.sk. dienesta viesnīcas, infrastruktūras atjaunošana: pārbūve Ausekļa ielā 11/15 un jaunbūve Alejas ielā 18/20;
3. būvuzraudzības paredzētajiem būvniecības darbiem nodrošināšana;
4. ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas profesionālās vidējās kultūrizglītības vides izveide - koncertzāles aprīkojuma iegāde;
5. projekta publicitātes nodrošināšana;
6. projekta vadība un īstenošana.

Plānotais projekta īstenošanas laiks no 2017. gada jūnija līdz 2019. gada decembrim.
Projekta kopējas finansējums 2 129 619,00 eiro, t.sk. ERAF finansējums - 1 810 176,15 eiro un valsts budžeta finansējums - 319 442,85 eiro.

Vienošanās par projekta ieviešanu parakstīta 2017. gada 3. jūlijā.

Projekta īstenošana jau ir uzsākta un šobrīd norit Ausekļa ielas 11/15 pārbūves un Alejas ielas 18/20 jaunbūves būvprojektu izstrādes pretendentu atlase atklāta konkursa ietvaros. Projektēšanas darbus plānots veikt līdz 2018. gada pavasarim, uzsākot būvniecības darbus.

projekta jaunumi

2017. gada 31. augustā LMMDV un SIA "Baltex Group" parakstīja līgumu par būvprojektu izstrādi projekta ietvaros LMMDV ēkas pārbūvei Ausekļa ielā 11/15, pārbūvējot telpas mūzikas mācību priekšmetu un dienesta viesnīcas vajadzībām, un jaunbūvei Alejas ielā 18/20 dizaina un mākslas programmu mācību procesa nodrošināšanai. Būvprojektu izstrāde plānota līdz 2018. gada pavasarim, uzsākot būvniecības darbus. Būvprojektu vadītājs būs arhitekts Andris Kokins. (05.09.2017.)

 

NAP2020-ERAF