LMMDV
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola
LMMDV

• Mūzikas pasākumu organizators
(Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Šajā nodaļā ir iespēja apgūt daudz interesantus mācību priekšmetus – sabiedriskās attiecības, reklāmas veidošanas pamatus, pasākumu scenārija veidošanas pamatus u.c. Mācāmies arī vispārizglītojošos mācību priekšmetus kā parastā vidusskolā. Skola dod plašas iespējas pielietot savas zināšanas un prasmes praksē. Prakse ir katru mēnesi, jo šī nodaļa tiek piesaistīta daudzu pasākumu norisē un izveidē. Ja esi aktīvs un Tevi saista kultūras dzīve, tagad Tu zini kur sevi pilnveidot! Nāc mācīties Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā – tā ir Tavu iespēju skola.

Izglītības programma savu darbību uzsāka 2015. gada 1. septembrī, kā kas jauns un nebijis. Šeit Tu vari būt Tu pats - pilnveidoties un attīstīt sevi daudz un dažādos virzienos.

Ja Tevi interesē pasākumi, projekti un to realizēšana, nāc un pievienojies mums! Tieši šeit Tev ir fantastiska iespēja pierādīt sevi un īstenot savas idejas! Nebīsties, bet uzdrīksties! Mūzikas projektu vadība – vieta kur būt!

Kvalifikācijas apraksts:
Speciālists plāno, organizē, veido un vada mūzikas pasākumus; izstrādā un īsteno ar mūzikas jomu saistītus radošus projektus; rūpējas par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti; plāno un kontrolē šim mērķim piešķirtā finansējuma sadali.Mūzikas pasākumu organizators strādā kultūrizglītības institūcijās vai koncertapvienībās, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Kas jāmācās:
Profesionālie priekšmeti - pasākumu organizācijas metodika, scenārija veidošanas pamati, projektu vadība, skatuves darbības pamati, Latvijas kultūras vēsture, producēšana, akadēmiskās un mūsdienu mūzikas vēsture un žanri, mūzikas instrumenta spēle (pēc izvēles) vai dziedāšana u.c.
Vispārizglītojošie priekšmeti - latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, matemātika, informātika, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija, saskarsme.

Iestājpārbaudījumu prasības: PDF fails

Audzēkņi kārto Valsts centralizētos eksāmenus šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, Latvijas un pasaules vēsture.

Tiek piedāvāta arī trīsgadīgā izglītības programma pēc vidējās izglītības ieguves.

Vai jau esat dzirdējuši par Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas jauno programmu – "Mūzikas projektu vadība"? Šī programma darbojas tikai otro gadu.

Mani sauc Taisija Gluščenko un es mācos otrajā kursā. Pagaidām mēs apgūstam pasākumu organizēšanas pamatprincipus, teoriju, metodiku, reklāmu un mūzikas vēsturi. Jau no pirmā kursa mēs piedalāmies dažādu pasākumu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā. Mēs, piemēram, esam organizējuši un vadījuši dažādus pasākumus bērnudārzu audzēkņiem – tai skaitā, iepazīstinājuši ar mūziku un mūzikas instrumentiem, ar Liepājas skanošajām vietām utt. Tāpat mēs palīdzam dažādu skolas konkursu un koncertu organizēšanā, kā arī skolas iekšējās dzīves organizēšanā.

Paralēli tam mums ir iespēja mācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu pēc izvēles, vai vokālu, vai arī spēlēt zvanu ansamblī un dziedāt korī.

Tā kā es un mani kursabiedri ir ļoti radoši, mums vienmēr kopā ir interesanti, ir par ko runāt un ko apspriest. Arī visi mūsu pasniedzēji ir ļoti radoši un mums kopā vienmēr rodas jaunas idejas. Pasniedzēji vienmēr cenšas atbalstīt mūsu ieceres.

Mani sauc Ketija, es mācos Mūzikas projektu vadības programmā jau otro gadu. Te var apgūt dažādas interesantas prasmes. Piemēram – kā vadīt pasākumus, kā veidot pasākuma scenārijus un kā aktīvāk piedalīties kultūras dzīvē. Šo nodaļu iesaku visiem radošajiem jauniešiem kuri vēlas nodarboties ar kultūras dzīvi.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | Lapas karte
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401 | E-pasts: info@lmmdv.edu.lv | Tālrunis: 63422330