LMMDV
Mūzikas un Mākslas studija

INFORMĀCIJA VECĀKIEM

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā sākot ar 2017. gada septembri sāks darboties Mūzikas un mākslas studija četrus un piecus gadus veciem bērniem. Tajā būs unikāla iespēja atklāt, atraisīt un attīstīt bērnu mākslinieciskās un muzikālās spējas un dotības. Tieši pirmsskolas vecums ir vislabvēlīgākais laiks, kad iepazīt pareizas dziedāšanas un ritmizēšanas pamatprincipus, pilnveidot artikulāciju un dikciju, kā arī attīstīt radošo domāšanu.

Mūzikas un mākslas studijā apmācība notiks vienlaikus četrās jomās – mūzikā, mākslā, logoritmikā un kustību mākslā.
Šie četri virzieni, papildinot viens otru, palīdzēs raisīt bērnu interesi un fantāziju, attīstīt intelektuālo domāšanu, dzirdi, balsi, ritma izjūtu, koordināciju, artikulāciju un dikciju, kā arī trenēt bērnu atmiņu, uzmanību, koncentrēšanās spēju un komunikācijas prasmi.

Mākslas nodarbībās bērniem būs iespēja gūt priekšstatus par mākslas pasaules pamatiem un apgūt dažādas tehnikas: zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, locīšanu, krāsu mācību un kompozīciju. Visi nepieciešamie materiāli būs pieejami uz vietas.

Mūzikas nodarbībās tiks izmantotas dažādas muzikālās atmiņas spēles un runas rotaļas, kas palīdzēs attīstīt bērnu ritma izjūtu, muzikālo dzirdi, prasmi dziedāt un improvizēt, kā arī gūt zināšanas par mūzikas pamatelementiem – tempu, dinamiku, toni, skaņu tembru un ilgumu. Turklāt – bērni iepazīs arī dažādus mūzikas instrumentus un mācīsies elementāro instrumentu spēli.

Logoritmika ir bērna valodas un vispārējās attīstības uzlabošanas veids ar runas, dziedāšanas, kustības un mūzikas palīdzību. Nodarbības palīdzēs attīstīt un pilnveidot artikulāciju un dikciju, vienlaikus trenējot bērnu atmiņu un bagātinot valodas krājumu.

Kustību mākslas nodarbībās tiks veicināta koordinācija un izveicība, uzlabota bērnu reakcija un vingrinātas sensorās spējas.

Nodarbības notiks koncertzāles "Lielais dzintars" telpās divas reizes nedēļā, jaunu un profesionālu skolotāju vadībā. Pēc mācībām studijā tiks nodrošināta iespēja bez iestājpārbaudījumiem mācīties LMMDV Bērnu mūzikas vai Bērnu mākslas skolas sagatavošanas klasē.

Vairāk informācijas pie Mūzikas un mākslas studijas vadītājas Līgas Jekševicas – tālrunis: 28303678

Pieteikties nodarbībām var LMMDV kancelejā (Ausekļa ielā 11/15) darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00.
Kontakttālrunis: 25739994