LMMDV
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola
LMMDV

• Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis klarnetists; ansambļa vadītājs
• Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis kontrabasists, basģitārists; ansambļa vadītājs
• Dziedātājs, ansambļa vadītājs
• Mūziķis pianists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs
• Mūziķis sitaminstrumentālists; ansambļa vadītājs
(Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Izglītības programmā Mūzika tiek sagatavoti trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoši un darba tirgū konkurētspējīgi jaunie mūziķi dažādās specialitātēs: flautists, klarnetists, saksofonists, trompetists, trombonists, kontrabasists un basģitārists, dziedātājs, pianists, ģitārists vai sitaminstrumentālists un ansambļa vadītājs. Programmas saturā ietvertas teorētiskās zināšanas un profesionālās prasmes, kas nodrošina jaunā speciālista sagatavošana profesionālās augstākās izglītības ieguvei un konkurētspēju populārās mūzikas darba tirgū.

Iegūtās zināšanas un prasmes palīdz veikt patstāvīgu radošo vai izpildītājmākslinieka darbu, kā arī sniedz praktiskas iemaņas mūsdienu vokāli instrumentālā ansambļa kolektīvā muzicēšanā un ansambļa vadīšanā – tai skaitā arī dažādu mūzikas instrumentu spēles apguve. Izglītības procesā tiek apgūtas prasmes arī lasīšanā no lapas, aranžējumu veidošanā un kompozīcijā.

Kvalifikācijas apraksts:
Speciālists spēj veikt vienkārša vadoša un radoši izpildoša darba pienākumus, iesaistoties koncertdarbībā, tās plānošanā un organizēšanā. Ir spējīgs veikt darba pienākumus pašnodarbinātības ceļā vai kultūras institūciju vadībā. Var strādāt par solo izpildītāju vai ansambļa mūziķi un vadītāju atkarībā no specializācijas izglītības programmā, kā arī par konsultantu mūzikas instrumentu veikalos un salonos. Var turpināt studijas gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās, kuras īsteno populārās un džeza mūzikas studiju programmas.

Kas jāmācās:
Profesionālie priekšmeti - specialitāte, ansambļa klase, klavieres, ģitāras spēle, sitaminstrumentu spēle, izvēles instrumenta spēle vai dziedāšana, aranžēšana, mūzikas elementārteorija, mūzikas formas mācība, solfedžo, harmonija, mūzikas literatūra, populārās un džeza mūzikas vēsture, mūzikas menedžments.
Vispārizglītojošie priekšmeti - latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, matemātika, informātika, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, saskarsme, kulturoloģija.

Iestājpārbaudījumu prasības: PDF fails

Audzēkņi kārto Valsts centralizētos eksāmenus šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, Latvijas un pasaules vēsture.

Tiek piedāvāta arī trīsgadīgā izglītības programma pēc vidējās izglītības ieguves.