LMMDV
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas struktūrvienības Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola metodiskie materiāli

Senā grieķija (franču valodā): PDF fails
Jaunieši un amatniecība (franču valodā): PDF fails
Vārdnīca (angļu valoda): PDF fails

Kultūras, mākslas un dizaina vēsture

Jūdaisma nozīmīgākie simboli: PDF fails
Senebreju kultūra: PDF fails
Kontroldarbs par tēmu Senebreju kultūra: PDF fails
Ligitas Zitānes prezentācija 2-7: http://www.gulbene.lv/kulturologija
Pašpārbaudei un izziņai: http://www.uzdevumi.lv

Zīmēšana, skicēšana

1. kurss, zīmēšanas metodika: PDF fails
2. kurss, zīmēšanas metodika: PDF fails
3. un 4. kurss, zīmēšanas metodika: PDF fails
Skicēšana PDF fails

Glezošana

2. kurss, gleznošana PDF fails

Literatūra

Scenārijs literatūras erudīcijas konkursam "Rainim 150" PDF fails

Matemātika

3. kurss, "Eksponentvienādojumu ax = b atrisināšana" PDF fails

Fizika

1. kurss, "Šķidrums un tvaiks" PDF fails

Multimediju dizians / Reklāmas dizains

Krāsu teorija: PDF fails
Poligrāfijas teorija: PDF fails
Laukuma kompozīcijas risinājumi: PDF fails
Gaismošana (video tehnoloģijas): PDF fails
1. kurss, Foto tehnoloģijas: PDF fails
2. kurss, Vizuālās komunikācijas teorija: PDF fails
2. kurss, Tīmekļa vietņu tehnoloģijas: PDF fails
3. kurss, Tīmekļa vietņu tehnoloģijas: PDF fails
4. kurss, Tīmekļa vietņu tehnoloģijas: PDF fails

Tekstila izstrādājumu dizains

1. kurss, Materiālmācība "Tekstilšķiedru veidi" PDF fails


1. kurss, Materiālmācība PDF fails
1. kurss, Etnogrāfisko audumu izpēte un audumu inspirācijas, izmantojot etnogrāfisko matreiālu PDF fails

Ādas izstrādājumu dizains

1. un 2. kurss, grāmatiesiešana PDF fails 2. kurss, virves iesējums "Katldūriena" shēmas apguve PDF fails

Materiālmācība

1. kurss, materiālmācība PDF fails

Vizuālā tēla stilistu izglītības programma

Apģērba etiķete PDF fails
Krāsas PDF fails
Krāsas PDF fails
Auguma proporcijas PDF fails

Apģērbu dizains

1. kurss, materiālmācība "Tekstilšķiedru veidi" PDF fails

Keramikas izstrādājumu dizains

Glazūra un glazēšana PDF fails

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas struktūrvienības E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola metodiskie materiāli

A. Engelmane - Franču operete – metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas literatūra" (2015): PDF fails
A. Engelmane - Mūzikla attīstības ceļš – metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas literatūra" (2015): PDF fails
A. Engelmane - Mūzikls Latvijā – metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas literatūra" (2015): PDF fails
A. Ziemele - Klasicisms – metodiskais materiāls priekšmetā "Kulturoloģija" (2015): PDF fails
A. Ziemele - Renesanse – metodiskais materiāls priekšmetā "Kulturoloģija" (2015): PDF fails
A. Ziemele - Viduslaiki – metodiskais materiāls priekšmetā "Kulturoloģija" (2015): PDF fails
I. Pāne - Mūzikas valodas konstruktīvie elementi, skaņdarba formas daļu funkcijas un tematisma izklāsta tipi – metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas formas mācība" (2015): PDF fails
I. Pāne - Antonio Vivaldi koncertu cikls "Gadalaiki" – metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas literatūra" (2016): PDF fails
I. Pozdņakova – Kompleksās analīzes uzdevumi mūzikas teorijā. Metodiskais materiāls priekšmetā "Mūzikas elementārteorija" (2015): PDF fails
S. Jašina – Mācību stundas plānošana: PDF fails
I.Trūba - Skaņdarbs klavierēm četrrocīgi (2017) PDF fails
I. Šestilovska - Sekunda: PDF fails
I. Šestilovska - T53: PDF fails
I. Šestilovska - Rakstu darbi: PDF fails
J. Ivuškāns - Multfilmu mūzikas virpulī – skaņdarbu aranžiju krājums bigbendam (2015) (fragments): PDF fails
J. Ivuškāns - Vingrinājumi trompetes spēlē – metodiskais materiāls priekšmetā "Trompetes spēle" (2015) (anotācija): PDF fails
L.Gustovska - Skaņu gleznas – metodiskais materiāls priekšmetā "Solfedžo" (2016): PDF fails
B. Zariņa-Blaščinska - Ave Maria iedvesmas avots. Starpdisciplinārs skatījums uz Ave Maria lūgšanu (mūzika, glezniecība): PDF fails
B. Zariņa–Blaščinska - Profesora Valda Zariņa pedagoģiskās darbības pamatprincipi: PDF fails
B. Zariņa–Blaščinska - Fināls no P. Čaikovska vijoļkoncerta. Koncerta analīze: PDF fails
L.Gustovska - Skaņu gleznas. Vingrinājumi iekšējās dzirdes attīstībai. PDF fails
S. Sapiete un I. Kalēja - Solfedžo darba burtnīca mazākajiem – metodiskais materiāls priekšmetā "Solfedžo" bērnu mūzikas skolās
(2015): PDF fails
D. Barona - Čella spēles mācību stundas plānojums. Metodisks materiāls priekšmetā "Čella spēle" (2015): PDF fails
D. Sproģe - Kolektīvās muzicēšanas veidi un nozīme profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā. (2015): PDF fails
M. Kupčs - Darba plānošana jaunu skaņdarbu apguvē. Metodiskais materiāls dažādām mūzikas instrumentu spēles programmām (2015): PDF fails
D. Hiršsone - Pianista pirmskoncerta uzstāšanās režīms (2016): PDF fails
A. Ločmelis - Saksafona skaņas radīšana (2016): PDF fails
M. Apenīte - Vijoles uzbūve (2016): PDF fails
D. Puķīte - E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas vēsture no 1945. gada. (2016): PDF fails