LMMDV
Liepājas Bērnu mūzikas skola
Taustiņ-
instrumentu spēle
Stīgu instrumentu spēle Pūšam-
instrumentu spēle
Sitam-
instrumentu spēle
Vokālā mūzika Kolektīvi

 

PAPILDUS UZŅEMŠANA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 1. KLASĒ

Liepājas Bērnu mūzikas skola

Izglītības programmas no 7 gadu vecuma (mācību ilgums - 8 gadi):
• klavierspēle
• vijoļspēle
• čella spēle
• kora klase (7-10 gadu vecums)

Papildus uzņemšana 29. augustā plkst. 17:00 Ausekļa ielā 11/15

Izglītības programmas no 9 gadu vecuma (mācību ilgums - 6 gadi):
• akordeona spēle
• ģitāras spēle
• flautas spēle
• obojas spēle
• klarnetes spēle
• saksofona spēle
• mežraga spēle
• trompetes spēle
• trombona spēle
• sitaminstrumentu spēle

Papildus uzņemšana 29. augustā plkst. 17:00 Ausekļa ielā 11/15.

Dokumentus pieņem skolas kancelejā Ausekļa ielā 11/15 no 15. maija.

Nepieciešamie dokumenti:
iesniegums (speciāla veidlapa)
dzimšanas apliecības kopija

Uzņemšanas prasības:
dziedāt divas dziesmas (brīva izvēle, ieteicams tautas dziesmas)
dziedāt 3 - 4 skolotāja priekšā spēlētas vai dziedātas melodiskas frāzes
plaukšķināt 3 - 4 ritma frāzes

PIKC LMMDV UZŅEM BĒRNUS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS SAGATAVOŠANAS KLASĒ

Izglītības programmas no 6 gadu vecuma (mācību ilgums – 1 gads):
• klavierspēle
• vijoļspēle
• čella spēle
• kora klase (7-10 gadu vecums)

Papildus uzņemšana 29. augustā plkst. 17:00 Ausekļa ielā 11/15.

Izglītības programmas no 8 gadu vecuma (mācību ilgums - 1 gads):
• akordeona spēle
• ģitāras spēle
• flautas spēle
• obojas spēle
• klarnetes spēle
• saksofona spēle
• mežraga spēle
• trompetes spēle
• trombona spēle
• sitaminstrumentu spēle

Papildus uzņemšana 29. augustā plkst. 17:00 Ausekļa ielā 11/15.

Dokumentus pieņem skolas kancelejā Ausekļa ielā 11/15 no 15. maija.

Nepieciešamie dokumenti: Iesniegums (speciāla veidlapa)
Dzimšanas apliecības kopija

Uzņemšanas prasības:
Dziedāt divas dziesmas (brīva izvēle, ieteicams tautas dziesmas)
Dziedāt 3 - 4 skolotāja priekšā spēlētas vai dziedātas melodiskas frāzes
Plaukšķināt 3 - 4 ritma frāzes

Uzņem bērnus uz vienu mācību gadu. Sagatavošanas klases beigās jākārto iestājpārbaudījums uz 1. klasi.

PIKC LMMDV AICINA PIETEIKT BĒRNUS MĀKSLAS UN MŪZIKAS STUDIJĀ

Bērnu vecums 4-5 gadi.

Paredzētās nodarbības:
• Mūzika – balss, dzirdes un ritma izjūtas attīstīšana
• Māksla – pirmie soļi iepazīstot dažādas mākslas tehnikas
• Kustību māksla – koordinācija, līdzsvars un ķermeņa brīvība
• Logoritmika – attīsta un pilnveido runas artikulāciju un dikciju, paplašina vārdu krājumu
• Nodarbības notiks divas reizes nedēļā pa divām nodarbībām dienā.

Katras nodarbības ilgums 25 minūtes.

Nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums (speciāla veidlapa)
Dzimšanas apliecības kopija

Dokumentus pieņem skolas kancelejā Ausekļa ielā 11/15 no 15. maija.

Kontakttālrunis 25739994

MŪSU PANĀKUMI

Bērnu mūzikas skola Bērnu mūzikas skola Bērnu mūzikas skola Bērnu mūzikas skola Bērnu mūzikas skola

Izlaidums 2017

jaunie mūziķi Muzeju nakts pasākumos

LMMDV Klavierspēles nodaļas audzēkņi ar lielu atbildību un interesi piedalījās Muzeju nakts pasākumos. Jaunie solisti Arta Janeka (sk. E.Būmerte), Krišjānis Auseklis Zaķis, Melānija Trankale (sk. I.Vaitkus), Viktorija Cehanova (sk. L.Iļjina), Jūlija Noroviča, Emīls Sudmalis (sk. A.Poļanska), klavieru dueti Marija Kalneniece, Elza Marija Buša, Deizija Eičina, Klaudija Grīnfelde (sk. D.Hiršsone) Kā koncertmeistare uzstājās Elza Marija Buša sadarbībā ar flautisti Robertu Nelsoni (sk. A.Poļanska, sk. K.Varažinska).

Pavasara koncerts

Bērnu mūzikas skola

Svētdien, 22. maijā LMMDV Melngaiļzālē izskanēja ikgadējais, jau par tradīciju kļuvušais, Bērnu Klavierspēles nodaļas Pavasara koncerts. Uzstājās gan jaunāko klašu audzēkņi, gan bērnu skolas absolventi. Pasākums bija kupli apmeklēts. Bija gan solo priekšnesumi, gan atraktīvi klavieru dueti. Ar lielu interesi publika klausījās bērnu muzikālo sniegumu. Ikviens guva gandarījumu no mūzikas un labām emocijām bagātās dienas.

Eksāmenos tikai labas un teicamas atzīmes

Bērnu mūzikas skola

LMMDV bērnu skolas Klavierspēles nodaļas audzēknes labi un teicami nokārtojušas noslēguma eksāmenu. Domājams, paveiktais atstās paliekošu iespaidu šo jauniešu sirdīs un kāds no viņiem turpinās apgūt skaisto un interesanto mūziķa profesiju, mācoties tālāk mūzikas vidusskolā.

Flautu duetam - 3. vieta!

Bērnu mūzikas skol

Flautu duets – Elīna Alksne, Lība Klinta Jermoļenko (skolotāja Kristīne Varažinska) 2017. gada 21. aprīlī piedalījās VII Starptautiskajā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivālā-konkursā "Vēju ritmi 2017" B grupā (mazie ansambļi vecumā līdz 15 gadiem) un ieguva godalgoto trešo vietu.

"Pūš pa deviņ’ - 2017"

Talsos, 12. aprīlī, notika IX Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss "Pūš pa deviņ’ - 2017". Flautu un sitaminstrumentu ansamblis ieguva godpilno II vietu.

Metālpūšaminstrumentu kvartets - Valts Freiborns, Kristers Ketverts, Krišjānis Leišavnieks, Dāvids Matīss Leišavnieks (sk. M.Auziņš) iegūst II vietu.

"Vēju ritmi 2017"

Bērnu mūzikas skol

21. aprīlī VII Starptautiskajā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivālā – konkursā "Vēju ritmi 2017" E grupā (lielie ansambļi vecumā līdz 25 gadiem) Flautu un sitaminstrumentu ansamblis ieguva II vietu.

A grupā (mazie ansambļi vecumā līdz 12 gadiem):
Metālpūšaminstrumentu kvartets - Valts Freiborns, Kristers Ketverts, Krišjānis Leišavnieks, Dāvids Matīss Leišvnieks (sk. Mārcis Auziņš) ieguva III vietu.

Īpašs prieks par paveikto un izcilajiem rezultātiem, jo ansamblis tika izveidots tikai šajā mācību gadā un tajā muzicējošie audzēkņi dzimuši 2005. gadā.

Mūsējiem 1. vieta!

Bērnu mūzikas skola

Flautu un sitaminstrumentu ansamblis, kurā muzicē jaunie flautisti Marta Krīgere, Gabriēls Zīverts, Luīze Ernestsone, Roberta Plāciņa, Sanija Varkale un sitaminstumentālisti Eduards Bethers, Matīss Skarēvičs, Benito Babins 22. martā piedalījās IX Starptautiskajā pūšaminstrumentu ansambļu festivālā/konkursā "PAVASRIO TRIMITAI – 2017."

Skolotājas Kristīnes Varažinskas un Toma Jansona audzēkņi startējot B grupā ieguva 1. vietu. Apsveicam!

Konkursā kopumā piedalījās 37 dažāda sastāva un lieluma pūšaminstrumentu ansambļi, kuri bija iedalīti piecās grupās.

Konkurss "Pavasrio trimitai"

Bērnu mūzikas skola

22. martā Pluņģē (Lietuvā) IX Starptautiskais pūšaminstrumentu ansambļu festivālā – konkursā "Pavasrio trimitai - 2017" A grupā metalpūšaminstrumentu kvartets (sk.Mārcis AUZIŅŠ), kurā muzicēja Valts Freiborns (mežrags), Kristers Ketverts (trompete), Krišjānis Leišavnieks (trompete), Dāvis Matīs Leišavnieks (trombons) ieguva godpilno III vietu.