LMMDV
Liepājas Bērnu mākslas skola
Materiālu dizaina pamati Modes dizaina pamati Multimediju mākslas pamati Tēlotāj-
mākslas pamati
Profesionālie mācību priekšmeti

Valsts konkursa III kārta

sapnis-tmb

Vairāk nekā 200 bērnu mākslas skolas konkurencē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi Monta Heidemane un Harijs Roziņš Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa III kārtā ieguvuši godpilno I vietu (7-10 g.v. grupā). Abus skolēnus konkursam gatavoja skolotāja Laine Kinstlere.

Konkurss bija sadalīts pa reģioniem, piedalījās 60 konkursanti no 11 Kurzemes reģiona Mākslas skolām trīs vecuma grupās.

Kopumā no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas konkursā startēja seši audzēkņi: Monta Heidemane (pedagogs Laine Kinstlere), Harijs Roziņš (pedagogs Laine Kinstlere), Sofija Starovecka (pedagogs Inga Liepniece-Liepiņa), Santa Zauka (pedagogs Dzintra Vīriņa), Marta Krista Jirgensone (pedagogs Kristīne Kupše) un Agneta Dejus (pedagogs Kristīne Kupše). Audzēkņi 3.kārtā veidoja konkursa uzdevumu, strādājot pa pāriem, grafiskajā dizainā.

Kurzemes reģionā piedalījās 11 Mākslas skolas: no Aizputes, Grobiņas, Kandavas, Kuldīgas, Pāvilostas, Rojas, Sabiles, Ventspils, Saldus, Ugāles un Liepājas.

Ar laureātiem un skolotāju devāmies uz Rīgu Dekoratīvās mākslas un Dizaina muzeju pēc apbalvojuma. Priecīgi, smaidīgi un gandarīti par paveikto apmeklējām Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju, izstaigājām Mākslas akadēmiju un protams gardi nosvinējām uzvaru.

APSVEICAM!

Zemūdens pasaules noslēpumi

sapnis-tmb sapnis-tmb

10. martā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā pulcējās Kurzemes reģiona audzēkņi no Priekules, Aizputes, Pāvilostas Liepājas un Grobiņas mākslas skolām, lai dalītos pieredzē un arī sacenstos veidojot dažādus keramikas darbus. Šāds pasākums tiek organizēts jau ceturto gadu un tā mērķis ir sekmēt audzēkņu keramikas darbu veidošanas pamatu praktisku apguvi, tēlu un formu stilizācijas prasmju pilnveidošanu un audzēkņu radošas fantāzijas parādīšana izmantojot dažādus veidošanas paņēmienus un tehnikas. Audzēkņiem ir iespēja īstenot savas idejas un vērot savu vienaudžus darba procesā, tādējādi papildinot savu prasmju un iemaņu pūru.

Šī gada keramikas konkursa tēma bija „Zemūdens pasaules noslēpumi”. Audzēkņi šo tēmu bija ļoti daudzveidīgi risinājuši, jo darbos parādījās gan dažādi plastiski ūdens dzīvnieki, kuri tika gan smalki izstrādāti detaļās, gan radoši stilizēti, gan dažādas nogrimušas bagātību lādes, gan meistarīgi veidots buru kuģa vraks. Katrs konkursa dalībnieks bija centies ielikt kādu daļu no savas personības un rakstura. Audzēkņi bija veikuši izpēti par ūdens iemītnieku dzīves veidu un īpatnībām.

Mūsu skolas audzēknes Ieva Ščerbiņina ieguva 1.vietu (10-11 g. vecumu grupā), Elīza Elizabete Slišāne 2.vieta (12-13 g. vecuma grupā), kā arī piedalījās Ulrika Kronpuša, Alise Ilze Grišina (skolotāja Vineta Trumpeniece).

Arī pedagogiem bija iespēja iepazīties ar skolu, darboties Lavandas meistardarbnīcā, aplūkot Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu, Grobiņas Pieaugušo izglītības centra mākslas studijas dalībnieku un Liepājas LMMDV keramikas nodaļas audzēkņu veidoto darbu izstādēm. Prezentācijas materiālos V.Trumpeniece iepazīstināja audzēkņus un pedagogus ar LMMDV profesionālās izglītības iespējām savā skolā.

WAVE ON WAVE - 2017

sapnis-tmb

6.aprīlī bērnu mākslas skolas daži skolotāji un audzēkņi devās uz Klaipēdu, Lietuvu - mākslas starptautisko konferenci "WAVE ON WAVE - 2017".

Guvām jaunu pieredzi, bet audzēkņi iemēģināja roku radošās darbnīcās. Tā ietvaros bija arī starptautiskais zīmēšanas konkurss bērniem "The Grandmother's chest", kurā mūsu audzēkne TERĒZE LAUVA (sk.Kristīne Ulberte) ieguva 2.vietu 13-15 gadu vecuma grupā. Apsveicam!

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā noslēdzies Valsts konkursa dizainā III kārta

sapnis-tmb

Š. g. 31.martā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (LMMDV) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru norisinājās Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa III kārta, kurā piedalījās 60 konkursanti no 11 Kurzemes reģiona Mākslas skolām trīs vecuma grupās.

No Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas konkursā piedalījās seši audzēkņi: Monta Heidemane (pedagogs Laine Kinstlere), Harijs Roziņš (pedagogs Laine Kinstlere), Sofija Starovecka (pedagogs Inga Liepniece-Liepiņa), Santa Zauka (pedagogs Dzintra Vīriņa), Marta Krista Jirgensone (pedagogs Kristīne Kupše) un Agneta Dejus (pedagogs Kristīne Kupše). Audzēkņi veidoja konkursa darbus, strādājot pa pāriem, grafiskajā dizainā.

Konkursa III kārtas rezultāti būs zināmi aprīļa vidū, jo šobrīd visus konkursam veidotos darbus Rīgā vērtē konkursa žūrija. Kopumā konkursā piedalījās 11 Kurzemes reģiona Mākslas skolas: no Aizputes, Grobiņas, Kandavas, Kuldīgas, Pāvilostas, Rojas, Sabiles, Ventspils, Saldus, Ugāles un Liepājas.

Konkursa noslēgumā tika atklāta Valsts konkursa II kārtas Kurzemes mākslas skolu audzēkņu radītie darbi. Izstāde “Garšīgie” līdz 13. aprīlim ir skatāma četrās Latvijas pilsētās vienlaicīgi – Rīgā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā. Izstāde Liepājā apskatāma Mākslas skolas telpās Kungu ielā 21A.

Izstādē ir apskatāmi Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu Valsts konkursa darbi – iepakojuma dizaina piedāvājumi dažādiem garšīgiem produktiem. Jaunākie dalībnieki veidoja grafisko noformējumu konfektēm, vecākie - iepakojuma dizainu smūtijam un veselīgam našķim.

Mūsu skolas audzēkņi - Liepājas dzimšanas dienai

18. martā pulksten 19 pie koncertzāles "Lielais dzintars" būs apskatāma animācijas projekciju izstāde "Drosme sapņot", kas veidota no mākslas un dizaina darbu konkursa "Mana sapņu profesija" 40 laureātu darbiem.

iedrības "Liepājas Modes un Mākslas Studija" projekta "Bērni pielaiko karjeru" ietvaros izsludinātā radošo mākslas un dizaina darbu konkursa "Mana sapņu profesija" 40 laureātu darbi ar animācijas projekciju palīdzību tiks "atdzīvināti" pārsteidzošā un līdz šim nebijušā izstādē. Pēc mazo mākslinieku veikuma noskatīšanās tiks sumināti laureāti, viņu pedagogi un dažādu nozaru profesionāļu sarūpēto simpātiju balvu ieguvēji.

Kopumā konkursā tika iesniegti 447 darbi no 29 Liepājas un apkārtējo novadu vispārizglītojošajām skolām, interešu izglītības iestādēm, privātajām izglītības iestādēm un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, kā arī individuāli. Arī Liepājas bērnu mākslas skolas audzēknes 11-gadīgās Kristas Žilinskas darbs "Fashion modele" ir konkursa laureāts un būs apskatāms animācijas projekciju izstādē. Simpātiju balvas no dažādu nozaru profesionāļiem saņems skolas audzēknes Linda Valančauska, Megija Minka, Ešlija Smaida Rēfelde un Paula Evelīna Robalde. Audzēkņi strādāja un darbus konkursam sagatavoja pedagoga Laines Kinstleres vadībā.

Svinēsim kopā Liepājas dzimšanas dienu!

18. martā tiekamies visi pie Lielā Dzintara- mūsu laureātu godināšanā!

XVI Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras"

Noslēdzies XVI Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras" 2017, kura tēma bija "Krāsu jūra". Konkursam ir piešķirta UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas patronāža.

Šogad konkursam tika iesūtīti 3482 darbi no 28 valstīm - Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Somijas, Rumānijas, Serbijas, Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Moldāvijas, Azerbaidžānas, Krievijas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Slovēnijas, Horvātijas, Spānijas, Grieķijas, Turcijas, Kipras, Bulgārijas, Ķīnas, Taizemes, Šrilankas, Bangladešas, Indijas, Indonēzijas un Latvijas.

Iesūtītos darbus vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki, mākslas pedagogi un mākslas eksperti. Konkursa laureāti ir arī 2 mūsu skolas audzēkņi - Enriks Kalns ar grafikas darbu "Zivju jūra" (pedagogs Kristīne Ulberte) un Elīna Siliņa ar glezniecības darbu "Jahtas" (pedagogs Brigita Pomerante).

Tekstilmozaīkas konkurss "Mans dārziņš"

sapnis-tmb

Biedrība "Latvijas tekstilmozaīka" sadarbībā ar Vācijas Tekstilmozaīkas ģildi un Šveices "Bernina" izsludināja starptautisku tekstilmozaīkas konkursu bērniem un jauniešiem "Mans dārziņš". Konkursa organizētāji ir biedrība "Latvijas tekstilmozaīka", Vācijas Pachwork ģilde, Šveice "Bernina", dalībniekvalstis: Vācija, Krievija, Latvija, Austrija, Slovākija, jaunie kandidāti - Dānija, Čehija. Konkursa darbu izstāde - projekts tiks eksponēts katrā dalībvalstī. Latvijā izstāde būs aplūkojama 2017. gada festivāla "Latvijas tekstilmozaīka 2017" norises laikā: augustā - septembrī, Kultūras pilī "Ziemeļblāzma".

Starptautiskajā konkursā piedalās arī Liepājas Mākslas skolas 3. klases audzēkne Heilija Matisone ar savu darbu "Sapņu dārzs". Pedagogs Laine Kinstlere.

Lepojamies ar Heilijas panākumiem un sekojam līdz ceļojošai izstādei!