LMMDV
JAUNUMI

LMMDV topošie dizaineri saņem godalgotas vietas Valsts konkursā

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēknes ar labiem rezultātiem startējušas Latvijas Nacionālais Kultūras centra rīkotajā Valsts konkursā mākslas un dizaina jomas audzēkņiem. Liepājnieces pēc konkursa mājās atveda godalgotas vietas.

"Ļoti lepojos ar talantīgajiem audzēkņiem un pieredzējušajiem pasniedzējiem, kas profesionāli sagatavoja jauniešus dalībai konkursā. Kārtējo reizi mēs varam apliecināt, ka esam skola, kas neierobežo, bet dod zināšanu pamatu personīgajai un profesionālajai izaugsmei," sveicot konkursa dalībniekus, uzsvēra LMMDV direktore Inga Auziņa.

Gatavojoties Valsts konkursam, LMMDV rīkoja skolas lokālo konkursu, tika zīmēta "Mēneša dienasgrāmata," kurā katrs dalībnieks mēneša garumā fiksēja svarīgākos dienas notikumus un sajūtas, zīmējumus papildinot ar tekstu. Uz Rīgu devās labākie - Multimediju dizaina izglītības programmas 2. kursa audzēkne Franciska Anna Beļāne, 2. kursa Apģērbu dizaina audzēkne Danita Šķila, 4. kursa Mākslu izglītības programmas audzēkne Daiga Holma un 4. kursa apģērbu dizaina audzēkne Milana Felicija Semjonova.

Konkursa darbus Mākslas akadēmijas mācību spēki vērtēja divās grupās (1. un 2. kurss, kā arī 3. un 4. kurss). Par mājas darbiem - 1. vietu "Mēneša dienasgrāmatu" vērtējumā vecākajā grupā ieguva Milana Felicija Semjonova (audzēknei sagatavoties palīdzēja skolotājs Egons Peršēvics).

2.vietu jaunākajā grupā ieguva Danita Šķila (audzēknei sagatavoties palīdzēja skicēšanas skolotāja Dace Dēliņa-Lipska un zīmēšanas skolotājs Juris Pasternaks).

Savukārt konkursa 2. kārtā dalībnieki skicēja no dabas uzstādījumus, kuri ietvēra cilvēka figūru, interjera un sadzīves priekšmetu elementus, kā arī vizualizēja audiālu informāciju.

Jaunākajā grupā Danita Šķila ieguva 2. vietu, savukārt vecākajā grupā Milana Felicija Semjonova ieguva 3. vietu (49 dalībnieku konkurencē).

"Vēlos pateikt lielu paldies ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītājai Dzintrai Budovskai, kas sniedza savu profesionālo ieguldījumu audzēkņu mājas darbu noformēšanā, Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītājam Normundam Vamzim un nodaļas audzinātājai Maritai Viļumsonei, kā arī zīmēšanas, gleznošanas metodiķei Andrai Zvirbulei," norāda LMMDV izglītības metodiķe Mākslas izglītības programmām Sanda Liepa-Vjakse.

Latvijas Nacionālais Kultūras centrs katru gadu rīko Valsts konkursu Latvijas izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņiem. Šogad konkurss notika 22. un 23. februārī Rīgā, Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā. Konkursa tēma bija "Skice - īstermiņa zīmējums."