LMMDV
JAUNUMI

Valsts konkursa I kārta Sabilē un Kandavā

LMMDV pasniedzēji vērtēja Valsts konkursa I kārtas audzēkņu darbus Kandavas Mākslas un mūzikas skolā un Sabiles Mākslas un mūzikas skolā.

Paldies skolu vadībai par jauko atmosfēru, jaukajiem pedagogiem un audzēkņiem!
Tiekamies 23. martā Valsts konkursa II kārtā Liepājā, LMMDV.