LMMDV
JAUNUMI

Veiksmīgi noslēdzies koncertcikls "Reiz sen senos laikos"

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Mūzikas projektu vadības nodaļas audzēkņi kopā ar profesionālās ievirzes programmas skolotājiem un audzēkņiem 6., 7. un 8. novembrī rīkoja ikgadējo koncertciklu, kas domāts pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem.

Koncerti jau kļuvuši par LMMDV tradīciju un veidoti ar mērķi iepazīstināt pirmsskolas vecuma bērnus ar dažādiem mūzikas instrumentiem un to skanējumu, kā arī ieinteresēt bērnus pašus apgūt kāda instrumenta spēli, jo lielākā daļa mūziķu priekšnesumos bija tikai nedaudz vecāki par klausītājiem.

Cikla ietvaros koncertzāles "Lielais dzintars" semināru telpā notika trīs koncerti, kuros uzstājās mūzikas skolas dažādu izglītības programmu audzēkņi, bet koncertu scenāriju veidoja un koncertus vadīja LMMDV projektu vadības nodaļas 1. kursa audzēkņi, ietērpjoties princeses un bruņinieka tērpos.

Uzreiz pēc koncerta mūzikas skolas pedagogu vadībā apmeklētājiem bija iespēja tuvāk iepazīt koncertā dzirdētos mūzikas instrumentus, kā arī fotografēties kopā ar koncerta vadītājiem.

LMMDV audzēkņiem šī bija lieliska iespēja muzicēt koncertzāles "Lielais dzintars" telpās. Koncerta laikā atskaņoti ne tikai dažādi instrumenti, bet arī dota iespēja uzstāties audzēkņu ansambļiem. Kopumā mazos klausītājus ar saviem priekšnesumiem priecēja 63 audzēkņi.

Informācijai: LMMDV aicina nākt mācīties bērnus no sešu gadu vecuma, kā arī iespējams darboties Mūzikas un mākslas studijā bērniem četru un piecu gadu vecumā. Īpaši gaidīti audzēkņi metālpūšamo instrumentu programmās - trompetes spēlē, trombona spēlē un mežraga spēlē, jo šo instrumentu mūziķi šobrīd ļoti pieprasīti dažādos kolektīvos. Mācību laikā iespējams ne tikai apgūt konkrētā instrumenta spēli, bet arī muzicēt dažādos kolektīvos un piedalīties mūzikas projektos.