LMMDV
JAUNUMI

Audzēkņi un pedagogi aicināti pieteikties starptautiskai praksei un pieredzes apmaiņai

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas diviem Interjera dizaina izglītības programmas audzēkņiem ir iespēja doties divu nedēļu praksē Tartu mākslas skolā (Igaunija) un trijiem Arhitektūras izglītības programmas audzēkņiem divu nedēļu praksē uzņēmumos un mācību iestādēs Portsmutā (Lielbritānija).

Audzēkņiem līdzi dosies viena pavadošā persona (pedagogs vai cits skolas darbinieks) katrā grupā. Plānotais prakses laiks no š.g. 22. oktobra līdz 4. novembrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Kopējais brauciena ilgums 14 dienas. Iespējams, ka mobilitātes datumi var nedaudz mainīties, par precīzu prakses norises laiku dalībnieki tiks informēti savlaicīgi.

Lai pieteiktos dalībai praksē, jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsagatavo Europass CV. Savu Europass CV variet izveidot šeit https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose.

Ja CV izveidošana sagādā grūtības, pēc padoma vari vērsties pie karjeras konsultanta. Pieteikuma anketas iespējams lejupielādēt šeit: (ID - Tartu) un šeit: (AT - Portsmuta).

Aizpildīta, izdrukāta, parakstīta pieteikuma anketa un Europass CV jāiesniedz audzinātājiem līdz 14. septembra plkst. 12:00. Visas pieteikuma anketas un CV tiks izskatīti stipendiju komisijas sēdē 14. septembrī. Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz norādītajiem kontaktiem par dalību projektā.

Vienam pedagogam no Mākslas un vienam no Interjera izglītības programmas ir iespēja doties mācību pieredzes braucienā uz Tartu mākslas skolu. Pieredzes vizīte ilgst 7 dienas. Plānotais mācību pieredzes brauciena laiks no š.g. 22. līdz 28. oktobrim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas. Pedagogiem pieteikties pie projektu vadītājas Ingas Kuncītes līdz š.g. 25. septembrim.

Noslēgumā katrs mobilitāšu dalībnieks iegūs oficiālu apliecinājumu par dalību mācību praksē un pieredzes apmaiņā.
Mobilitātes notiek Erasmus+ projekta "Mācies, dari, audz!" līguma Nr.2017-1-LV01-KA102-035248 ietvaros.
Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ingas Kuncītes inga.kuncite@lmmdv.edu.lv, tel. 29604489

ES un Erasmus+