LMMDV
JAUNUMI

Mūsu pedagogi citiem pedagogiem

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā 27. oktobrī notika Metodiskā diena Kurzemes reģiona profesionālās ievirzes Mākslas un Mūzikas skolu pedagogiem. Skolotāji iepazina un apguva mūzikas, mākslas un dizaina iespējas dažādās meistarklasēs, kuras vadīja LMMDV pedagogi.

Kurzemes reģiona profesionālās ievirzes mākslas jomas pedagogi piedalījās sietspiedes meistarklasē, kuru vadīja sietspiedes darbnīcas vadītājs un Mākslas izglītības programmas pedagogs Juris Pasternaks, grāmatu iesiešanas tehnoloģijas meistarklasē, kuru vadīja Ādas izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītāja Dzintra Budovska un 3D printera prezentācijas meistarklasē, kuru vadīja Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas pedagogs Edijs Ābelis.

Koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas reģiona mūzikas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle metodiskajā dienā četri LMMDV skolas mūzikas pedagogi - Dita Barona (čella spēle), Dzintars Beitāns (vijoļspēle), Beata Zariņa-Blaščinska un Laima Sveile, dalījās pieredzē un sniedza zināšanas saviem un citu skolu audzēkņiem.

Dienas otrajā pusē notika sarunas, ieteikumi un diskusijas par Latvijas Valsts konkursu Stīgu instrumentu spēlē un LMMDV organizēto festivālu "Mēs esam un būsim". Meistarklasēs piedalījās arī skolu audzēkņi.

Liels paldies visiem meistarklašu vadītājiem un dalībniekiem!