LMMDV
JAUNUMI

Seminārs "Modes dažādie aspekti"

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)ietvaros Profesionālās izglītības kompetences centrā "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars" auditorijā.

2017. gada 1. decembrī notika profesionālās izglītības iestāžu Apģērbu dizaina un vizuālā tēla stilistu programmu pedagogu un prakšu vadītāju profesionālās pilnveides semināra cikla 1. daļa - "Modes dažādie aspekti". - Paldies VISC projekta koordinatorei K. Bulkai, I. Rupertei, L. Lasei, mūsu skolas Vizuālā tēla stilistu izglītības programmas vadītājai D. Dēliņai-Lipskai un vieslektoriem: Ž. Dubskai, D. Rietumai, V. Rudzītim.

Semināra darba kārtība: PDF fails