LMMDV
JAUNUMI

Atjauno skolas ēku fasādi un jumtu

Pamatojoties uz septembrī noslēgto līgumu starp Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu un SIA "UPTK" sākta ēkas fasādes atjaunošana Ausekļa ielā 11/15 un jumta konstrukciju un seguma nomaiņa Alejas ielā 18.

Remontdarbus uzņēmums veiks atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem un plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz gada beigām. Noslēgtais līgums paredz, ka darbu izpildes laikā nedrīkst būt kavēts vai citādā veidā apgrūtināts izglītības process abās ēkās. Līgumcena par minētajiem darbiem ir 237571,25 eiro un veikto darbu garantija ir trīsdesmit seši mēneši pēc darbu izpildes.

LMMDV ēku remontdarbi ir nepieciešami, jo vidusskolas fasādes apmetums Ausekļa ielā 11/15 atlobījies klimata apstākļu ietekmē un veicina ēkas nesošo ķieģeļu sienu koroziju. Savukārt ēkai Alejas ielā 18 ir bojāts griestu apmetums un siltumizolācija, kas nenovēršami ietekmē mikrobioloģisko situāciju mācību telpās un audzēkņu drošību gan pelējuma sēnīšu sporu izplatīšanās dēļ, gan ekspluatācijas drošības dēļ, jo no griestiem nenovēršami var sākt krist apmetums. Arī jumta konstrukcijas atradās avārijas stāvoklī un tādēļ nepieciešami atjaunošanas darbi.