LMMDV
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
Liepājas Dizaina un mākslas  vidusskola Liepājas Mūzikas vidusskola Liepājas Mūzikas vidusskola

LIEPĀJAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

Informācija par iestājpārbaudījumu grafiku un nepieciešamajiem materiāliem būs pieejama šajā sadaļā pirms iestājeksāmeniem

Iesniedzamie dokumenti:
1. Iesniegums uz LMMDV veidlapas (nepilngadīgajiem reflektantiem vecāku parakstīts, iesnieguma forma šeit: docx fails);
2. izglītību apliecinošs dokuments - apliecība vai atestāts ar sekmju izrakstu (oriģināls);
3. izziņa par veselības stāvokli;
4. četras fotokartītes (3x4 cm);
5. dzimšanas apliecības kopija un pases kopija;
6. ja ir Bērnu mākslas skolas liecība vai sekmju izraksts, rekomendācijas, apliecinājumi par sasniegumiem mākslas olimpiādēs un konkursos;
7. bāreņiem, un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem, dokumenti, kas apliecina šo statusu;
8. reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām, dokumenti, kas apliecina šo statusu.

Reflektanti no reģioniem dokumentus var iesniegt arī elektroniski (ieskanētā veidā), oriģinālus iesniedzot savlaicīgi (vismaz stundu iepriekš) eksāmena dienā.
E-pasta adrese: inese.sloza@lmmdv.edu.lv

LMMDV piedāvātās izglītības programmas un iegūstamā kvalifikācija iestājoties pēc 9. klases (ar iegūtu vispārējo pamata izglītību) 2016./2017. mācību gadam:
• Ādas izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Apģērba dizains – apģērba dizaina speciālists;
• Arhitektūra – arhitektūras tehniķis;
• Interjera dizains – interjera dizaina speciālists;
• Keramikas izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Koka izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Mākslas – ilustrators;
• Metāla izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Multimediju dizains – multimediju dizaina speciālists;
• Reklāmas dizains – reklāmas dizaina speciālists;
• Foto dizains - foto dizaina speciālists;
• Tekstilizstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists.
• Vizuālā tēla stilists

LMMDV piedāvātās izglītības programmas un iegūstamā kvalifikācija iestājoties pēc 12. klases (ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību) 2016./2017. mācību gadam:
• Ādas izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Apģērba dizains – apģērba dizaina speciālists;
• Arhitektūra – arhitektūras tehniķis;
• Interjera dizains – interjera dizaina speciālists;
• Keramikas izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Koka izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Metāla izstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists;
• Multimediju dizains – multimediju dizaina speciālists;
• Reklāmas dizains – reklāmas dizaina speciālists;
• Tekstilizstrādājumu dizains – materiālu dizaina speciālists.

Mācību ilgums:
4 gadi (pēc 9. klases),
2 gadi (pēc 12. klases).

Informācija par iestājpārbaudījumiem:
1. uzdevums Zīmēšanā - klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskiem vai sadzīves priekšmetiem;
• izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis, dzēšgumija, A3 formāta zīmēšanas (rasēšanas) papīrs;
• vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve, proporcijas, gaismēna;
• darba izpildes laiks: 3 stundas.

2. uzdevums Gleznošanā - klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskiem vai sadzīves priekšmetiem, kas papildināts ar augļiem vai dārzeņiem;
• izmantojamie materiāli: guašas krāsas vai akvareļa krāsas, A3 formāta kartons vai akvareļpapīrs, trauks ūdenim un otas;
• vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, tonālās attiecības, silti-vēsās attiecības;
• darba izpildes laiks: 3 stundas.

3. uzdevums Kompozīcijā - 1. - grafisks kompozīcijas uzdevums ar līniju un laukumu ritmiem,
• izmantojamie materiāli: guašas krāsas, tuša, velce, rapidogrāfi, lineāls, 2 A3 formāta zīmēšanas (rasēšanas) papīra loksnes trauks ūdenim un otas;
• vērtēšanas kritēriji: ritma un krāsu izjūta, kompozīcijas vizuālais izteiksmīgums, izpildījuma precizitāte;
• darba izpildes laiks: 3 stundas.

4. uzdevums Kompozīcijā 2 - Krāsains kompozīcijas uzdevums specialitātē;
• izmantojamie materiāli: guašas krāsas, tuša, velce, rapidogrāfi, lineāls, 2 A3 formāta zīmēšanas (rasēšanas) papīra loksnes, trauks ūdenim un otas;
• vērtēšanas kritēriji: ritma un krāsu izjūta, kompozīcijas vizuālais izteiksmīgums, izpildījuma precizitāte;
• darba izpildes laiks: 3 stundas.

Stipendijas
Mācību procesa laikā audzēkņi saņem Valsts stipendiju un paaugstināto stipendiju par labām sekmēm.

Kontaktinformācija:
Mācību daļas tālrunis - 634 23192, info@lmmdv.edu.lv