LMMDV
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Sadaļa atjaunota
11.08.2017.

Mūzikas instrumentu iegāde.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LMMDV 2017/10
Nolikums: DOCX fails
Tehniskā specifikācija: XLSX fails
Skaidrojumi: PDF fails

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem iepirkuma daļās 1 un 4: PDF fails

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem iepirkuma daļās 2, 3, 5 un 6: PDF fails

Piedāvājumi iesniedzami PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Kancelejā, Ausekļa ielā 11/15 (1. stāvā), Liepājā, līdz 2017. gada 25. jūlijam pulksten 12.00.

Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Izsludināts: 28.06.2017.

Iepirkuma līguma priekšmets:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina atklātu konkursu "Transporta pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola vajadzībām".

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LMMDV 2017/9
Nolikums: DOCX fails
Iepirkuma procedūra:
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.
Iesniegšanas termiņš:
10.07.2017. pulksten 12.00

Skaidrojums jautājumam par iepirkumu "Transporta pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola vajadzībām" - PDF fails

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma daļā Nr. 2 PDF fails

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma daļā Nr. 1, 3, 4, 5, 7 un 9 PDF fails

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma daļā Nr. 6 un 8 PDF fails

Līgums iepirkuma daļā Nr. 2 PDF fails

Līgums iepirkuma daļās PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Ziņojums par iepirkumu Nr.: LMMDV 2017/8

PDF fails

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Izsludināts: 01.06.2017.

Iepirkuma līguma priekšmets:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina atklātu konkursu "Transporta pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola vajadzībām".

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LMMDV 2017/8
Nolikums: DOCX fails
Iepirkuma procedūra:
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.
Iesniegšanas termiņš:
13.06.2017. pulksten 12.00

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
mob.: 26532450

Izsludināts: 21.04.2017.:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir ierakstu studijas aprīkojuma piegāde atbilstoši tehniskās specifikācijas (nolikuma 4. un 5. pielikums) prasībām.
Nolikums: DOC fails
Pielikumi: ZIP fails
Skaidrojums: DOC fails
Skaidrojums 2: DOC fails
Ziņojums: DOC fails
Līgums: PDF fails
Iepirkuma identifikācijas nr: LMMDV 2017/7
Iepirkuma procedūra: Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.
Iesniegšanas termiņš: 03.05.2017. plkst. 12.00

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute, e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv, mob.:26532450

Izsludināts: 20.04.2017.:
Iepirkuma līguma priekšmets:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina atklātu konkursu "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai””
Nolikums: DOC fails
Tāme: XLS fails
Līgumprojekti: ZIP fails
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem: ZIP fails
Skaidrojumi: DOC fails
Grozījumi (16.05.2017.): ZIP fails
Ziņojums (14.07.2017.): DOC fails
Iepirkuma identifikācijas nr: LMMDV 2017/06
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Iesniegšanas termiņš: 5.06.2017. plkst. 14.00

Kontaktpersona:
Andra Kalniņa
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste
(e-pasta adrese: andra-kalnina@inbox.lv)

Izsludināts: 20.04.2017.:
Iepirkuma līguma priekšmets:
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina atklātu konkursu " Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā””
Nolikums: DOC fails
Tāme: XLS fails
Līgumprojekti: ZIP fails
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem: ZIP fails
Skaidrojumi: DOC fails
Grozījumi (16.05.2017.): ZIP fails
Ziņojums (14.07.2017.): DOC fails
Iepirkuma identifikācijas nr: LMMDV 2017/05
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Iesniegšanas termiņš: 5.06.2017. plkst. 14.00

Kontaktpersona:
Andra Kalniņa
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste
(e-pasta adrese: andra-kalnina@inbox.lv)

Iepirkuma līguma priekšmets: - izsludināts 11.04.2017.
Par datortehnkas un fototehnikas piegādi

Nolikums: DOC fails
Skaidrojumi: DOC fails
Ziņojums: DOC fails
Līgums: DOC fails
Iepirkuma identifikācijas nr: LMMDV 2017/4
Iepirkuma procedūra: Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.
Iesniegšanas termiņš: 25.04.2017. plkst. 12.00.

Kontaktpersona:
Par nolikumu – Ilzīte Kontaute, epasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv, mob.:26532450
Par tehnisko specifikāciju –– Ritvars Sproģis, epasts: ritvars.sprogis@lmmdv.edu.lv, mob.:28250052

Iepirkuma līguma priekšmets: - izsludināts 27.02.2017.
“PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas nodarbināto veselības apdrošināšana”

Nolikums: DOC fails
Ziņojums: PDF fails
Līgums: DOC fails
Iepirkuma identifikācijas nr: LMMDV 2017/03
Iepirkuma procedūra: Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantam
Iesniegšanas termiņš: 15.03.2017. plkst. 14.00.

Kontaktpersona:
Ilzīte Kontaute
PIKC LMMDV saimnieciskās struktūrvienības vadītāja
(e-pasta adrese: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv)

Iepirkuma līguma priekšmets: - izsludināts 22.02.2017.
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina atklātu konkursu "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkas pārbūve profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai””


IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

Nolikums: DOC fails
Tāme: XLS fails
Līgumprojekti: ZIP fails
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem: ZIP fails
Grozījumi 030317: DOC fails
Projektēšanas uzdevums papildināts 030317: DOC fails
2017_02_skaidrojumi_27032017: DOC fails
Ziņojums: DOC fails

Iepirkuma identifikācijas nr: LMMDV 2017/02
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Iesniegšanas termiņš: 28.03.2017. plkst. 14.00.

Kontaktpersona:
Andra Kalniņa
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste
(e-pasta adrese: andra-kalnina@inbox.lv)

IEPIRKUMA NOLIKUMS - izsludināts 09.01.2017.
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola izsludina atklātu konkursu "Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā"


IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

Grozījumi: PDF fails
Konsolidēts nolikums: DOC fails
Tāme: XLS fails
Projektēšanas līgumprojekts ar grozījumiem: DOC fails
Projektēšanas uzdevums ar grozījumiem: DOC fails
Nolikuma 4.pielikums (grozīts): DOC fails
Līgumprojekti: ZIP fails
Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem: ZIP fails
Skaidrojumi: DOC fails
Ziņojums: DOC fails

Iepirkuma identifikācijas Nr. LMMDV 2017/01

Pieteikumu iesniegšana līdz 2017. gada 23. februārim, pulksten 14.00 Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, 1. stāvā, Kancelejā.

Kontaktpersona:
Andra Kalniņa
PIKC LMMDV iepirkumu speciāliste
(e-pasta adrese: andra-kalnina@inbox.lv)

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | Lapas karte
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401 | E-pasts: info@lmmdv.edu.lv | Tālrunis: 63422330