LMMDV
Liepājas Bērnu mūzikas skola

Klavierspēle

LMMDV

Mācību priekšmeti:
• Klavierspēle
• Mūzikas mācība / Solfedžo
• Mūzikas literatūra
• Kolektīva muzicēšana
• Koncertprakse

Mācīšanās ilgums: 8 gadi.
Iestāties var 5-7 gadu vecumā, 1. klasē uzņem 7 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.

Akordeona spēle

Mācību priekšmeti:
• Akordeona spēle
• Mūzikas mācība / Solfedžo
• Mūzikas literatūra
• Vispārējās klavieres
• Kolektīva muzicēšana
• Koncertprakse

Mācīšanās ilgums: 6 gadi.
Iestāties var 7-9 gadu vecumā, 1. klasē uzņem 9 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.

Klavierspēle

Klavierspēle ir lieliska iespēja savu pasaules redzējumu, domas un jūtas paust skaņās. Klavieres - izcils mūzikas instruments, daudzveidīgs un skanīgs. Uz klavierēm var atskaņot gan klasisko, gan džeza, gan populāro mūziku. Šo instrumentu var salīdzināt ar mākslinieka paleti, ar ko var uzgleznot brīnumainu skaņu pasauli.

Tomēr apgūt klavierspēli ir arī nopietns darbs, kas prasa laiku un regulāru vingrināšanos. Apgūstot instrumenta spēli, rodas iespēja uzstāties, piedalīties koncertos, konkursos, tiek veidota skatuves kultūra un stāja. Var uzstāties ne tikai kā solists, bet dota arī iespēja izpausties kolektīvajā muzicēšanā, spēlējot klavieru duetos un dažādu kameransambļu sastāvos.

Pēc bērnu skolas beigšanas audzēkņi saņem diplomu par profesionālās izglītības programmas apguvi un var turpināt mācības mūzikas vidusskolā. Nāc mācies mūzikas skolā un iepazīsti šī brīnišķīgā instrumenta skanējumu!

Akordeona spēle

Akordeons ir ļoti daudzpusīgs un skanīgs mūzikas instruments. Akordeona spēles klasē mācamies izpildīt dažāda stila mūziku: klasisko, džeza, tautas, estrādes u.c. Tas bērniem palīdz iepazīties ar daudzu pasaules valstu kultūru un muzikālām tradīcijām. Akordeona spēles klasē apgūst akordeona solo spēli, muzicēšanu dažādos kolektīvos, ansambļos, uzstāšanās kultūru, kā arī veiksmīgi palīdz attīstīt bērna kognitīvās spējas: sajust, uztvert, atcerēties, domāt, analizēt un iztēloties.

Akordeona spēles stundas notiek divas reizes nedēļā, sagatavošanas klasē vienu reizi nedēļā. Mūsu mācību process ir darbīgs un radošs, darbojamies komandā un priecājamies par brīžiem, kad visi sanākam kopā ne tikai klasē un uz skatuves, bet arī ārpus skolas darbu kņadas. Visu panākumu pamatā ir ilgstošs, grūts un emocijām bagāts darbs, tādēļ ir panākti labi rezultāti. No pedagogu puses audzēkņi vienmēr saņem sapratni, dzīves gudrību, radošumu un darbošanās prieku, sirsnību pret darbu!

Izglītojamie, kuri mācās un ir mācījušies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas akordeona klasē, ieguvuši ļoti daudz apbalvojumu par veiksmīgiem startiem gan solo, gan kolektīvajā muzicēšanā. Lielākie pēdējā laika sasniegumi ir godalgotas vietas Starptautiskā akordeonistu konkursā - II un III vieta, kā arī ir bijušas I vietas dažādos Latvijas mēroga konkursos, un pat Latvijas Grand Prix kolektīvajā muzicēšanā. Piedalāmies un veidojam Liepājas reģiona sadraudzības, svētku koncertus un konkursus.

Akordeonistu duets

Akordeonistu duetā spēlē Vladislava Zuboviča, kura mācās 7. akordeona spēles klasē un Vitālijs Ginzikēvičs, kurš mācās 6. akordeona spēles klasē. Abi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas skolēni duetā spēlē piecus gadus, uzstājušies daudzos koncertos, konkursos Liepājā un citās Lavijas pilsētās.

Jauno mūziķu mācību process ir darbīgs, jautrs un emocionāls, jo viņi dara to, kas patīk. To pierāda daudzie apbalvojumi un iegūtie tituli dažādos konkursos un festivālos, piemēram, godalgotā II vieta Starptautiskajā akordeonistu festivālā/konkursā Limbažos, Grand Prix mūzikas skolu audzēkņu akordeonu ansambļu un kameransambļu konkursā Madlienā, veiksmīgie starti Liepājas reģiona mūzikas skolu akordeonistu konkursos.

Katrs no viņiem ir spēcīgs jaunais akordeonistis, bet saliekot abus kopā var iegūt divreiz lielāku atdevi, emocijas un spēju parādīt skanīgo akordeona spēli uz skatuves