LMMDV
Liepājas Bērnu mākslas skola
LMMDV

TĒLOTĀJMĀKSLAS PAMATI

Foto pamati
Iegūst zināšanas par foto mākslu un veido prasmes fotografēšanā, apgūst darba metodes un paņēmienus, iemācās tos pielietot dažādu radošu uzdevumu veikšanā.
Gleznošana
attīsta spēju saskatīt gleznieciskās kvalitātes dabā un apkārtējā kultūrvidē, apgūst glezniecības pamatprincipus un izmanto tos radošajās pašizpausmēs un pasaules izzināšanā.
Zīmēšana
Sekmē zīmētprasmes apguvi kā līdzekli pasaules izzināšanai, attēlošanai un pašizteiksmei , attīstot radošu personību
Grafika
Sniedz teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas radoši izpausties stājgrafikā, tradicionālās grafikas tehnikās - linogriezumā, aukstajā adatā, kartondrukā, monotipijā, sietspiedē.
Tēlniecība
Sekmē veidošanas pamatu praktisku apguvi, iepazīstot tēlniecību kā vizuāli telpisku pasaules kultūras izziņas avotu un izteiksmes veidu.