LMMDV
Liepājas Bērnu mākslas skola
Tēlotājmākslas pamati

KONTAKTI

Liepājas Bērnu mākslas skola

Kungu iela 21A

63425849 (skolotāji un metodiķe)

Toma ielas filiāle

Toma iela 23/25

63427403

Toma iela 23/25

Liepājas Bērnu mākslas skola

Alejas iela 18

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

Kungu iela 21A

Liepājas Bērnu mākslas skola

Rekvizīti

Reģistrācijas Nr.90010944679
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401
Valsts kase TRELLV22
Konts: LV30TREL222069000100B

E-pasts: info@lmmdv.edu.lv
Fakss: 63422333
Tālrunis: 63422330