LMMDV
Liepājas Bērnu mākslas skola
Tēlotājmākslas pamati

DOKUMENTI

LBMS reglaments: PDF
LDMV iekšējās kārtības noteikumi
Vecāku padomes darbības reglaments: PDF
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība: PDF
LDMV pašnovērtējums: PDF