LMMDV
Liepājas Bērnu mūzikas skola

Ģitāras spēle

Mācību priekšmeti:
Instrumenta spēle
Mūzikas mācība/Solfedžo
Mūzikas literatūra
Vispārējās klavieres
Kolektīva muzicēšana
Koncertprakse

Mācīšanas ilgums: 6 gadi.
Iestāties var 7-9 gadu vecumā. 1.klasē uzņem 9 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.